Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB zet volgende stap na publicatie onderzoek slavernijverleden

Nieuws

Gepubliceerd: 04 april 2022

Oude Turfmarkt 1870

Op 31 maart is de eerste externe klankbordgroep onder leiding van Freek Ossel bijeengekomen. Een klankbordgroep die De Nederlandsche Bank (DNB) op persoonlijke titel ondersteunt in het proces van reflectie op het onderzoek naar haar slavernijverleden en mogelijke maatregelen. Tijdens deze bijeenkomst maakten de leden kennis met onder meer DNB-president Klaas Knot en Karwan Fatah-Black, één van de leden van het onderzoeksteam van de Universiteit Leiden.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Freek Ossel (voorzitter), onder meer voormalig voorzitter van de Regiegroep Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum.
  • Noraly Beyer, voormalig redactrice-nieuwslezeres van de Surinaamse Televisie Stichting (STVS), Radio Nederland Wereldomroep en NOS Journaal.
  • Mavis Carrilho, directeur Bestuurs- en Managementadvisering gemeente Amsterdam.
  • Urwin Vyent, onder meer directeur Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis.
  • Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief en lid Dialooggroep Slavernijverleden.
  • Stephanie Archangel, conservator bij de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum.

Vervolgtraject

Gezien de feiten uit het historisch onderzoek ziet DNB het als haar opdracht om bij te dragen aan de verwerking van het aangedane leed door deze geschiedenis zichtbaar te maken en te erkennen. DNB wil daarbij een gebaar maken dat blijvende waarde heeft voor betrokkenen en de Nederlandse samenleving. De klankbordgroep is gevraagd om te reflecteren op zowel de passendheid, proportionaliteit en betekenis van de door DNB beoogde individuele maatregelen, als op het totaalpakket. De klankbordgroep heeft een ondersteunende functie.

Voor de komende maanden is een aantal bijeenkomsten van de klankbordgroep gepland. DNB is ook voornemens in deze periode een aantal aanvullende gesprekken te voeren. Zo wil DNB inzichten van andere personen en organisaties krijgen die een stem hebben in het hedendaagse debat rond het slavernijverleden, of daar anderszins door zijn geraakt. DNB zal tijdens deze gesprekken actief luisteren. De inzichten kan DNB betrekken bij het formuleren van de te nemen maatregelen.

Wat er aan vooraf ging

In juni 2020 heeft DNB besloten tot een onafhankelijk historisch onderzoek, uitgevoerd door Karwan Fatah-Black, Lauren Lauret en Joris van den Tol van de Universiteit Leiden. Op 9 februari is dit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat DNB en haar vroegere bestuurders in de periode van 1814 tot 1863 betrokken zijn geweest bij slavernij.

Ontdek gerelateerde artikelen