Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vertrouwen stabiel ondanks onrust op financiële markten

Nieuws

Gepubliceerd: 02 mei 2023

Nederlands huishouden

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen is het afgelopen jaar stabiel gebleven, ondanks de recente problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland. Huishoudens dachten het afgelopen jaar wel iets vaker aan de mogelijkheid dat banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van DNB dat is uitgevoerd onder ruim 2.200 Nederlandse huishoudens.

Vertrouwen in financiële instellingen stabiel, vertrouwen in politiek en bedrijven gedaald

DNB meet elk voorjaar het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in onder andere banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Dit jaar vond deze meting plaats in de tweede helft van maart, wat toevallig samenviel met het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de overname van het in de problemen geraakte Credit Suisse door UBS in Zwitserland.     

Uit de meting blijkt dat het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen het afgelopen jaar stabiel is gebleven. Figuur 1 laat zien dat 52% van de ondervraagden tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen heeft. De rest heeft niet zoveel of helemaal geen vertrouwen. Het vertrouwen in bedrijven en de nationale politiek is daarentegen gedaald in het afgelopen jaar. In 2023 had 22% van de ondervraagden vertrouwen in de politiek. In het voorjaar van 2022 was dit 29%. Het vertrouwen in DNB ligt op hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2022 (73% heeft tamelijk veel of heel veel vertrouwen), nadat het in het najaar van 2022 juist op een lager niveau lag. Een verklaring hiervoor is de inflatie, die in het najaar van 2022 piekte (zie Lager vertrouwen in centrale bank en overheid door hoge inflatie).

Figuur 1:  Vertrouwen in financiële instellingen stabiel

Aandeel respondenten met tamelijk veel of heel vertrouwen

Figuur 1:  Vertrouwen in financiële instellingen stabiel  Aandeel respondenten met tamelijk veel of heel vertrouwen

Toelichting: Het vertrouwen in financiële instellingen is het gemiddelde van het vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het vertrouwen wordt een keer per jaar gemeten. In het najaar van 2022 heeft een extra meting van het vertrouwen in DNB, de ECB en de nationale politiek plaatsgevonden. Deze uitkomsten zijn in deze figuur verwerkt.

Vertrouwen in financiële gezondheid banken, verzekeraars en pensioenfondsen onveranderd

Uit het onderzoek blijkt verder dat huishoudens vertrouwen hebben in de financiële gezondheid van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Figuur 2 toont dat in 2023 62% van de ondervraagden er volledig of overwegend vertrouwen in heeft dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden te voldoen. Bij verzekeraars heeft 68% van de respondenten er vertrouwen in dat zij hun betalingsverplichtingen aan verzekerden na kunnen komen.

Het vertrouwen dat Nederlandse banken in staat zijn om het aan hen toevertrouwde geld te allen tijde terug te betalen ligt op eenzelfde niveau. Het vertrouwen dat de eigen bank daartoe in staat is, ligt met 75% nog wat hoger. Onderliggend blijkt wel dat degenen die de vragenlijst invulden voordat de overname van Credit Suisse door UBS bekend werd, iets meer vertrouwen in de financiële gezondheid van hun bank hadden dan respondenten die de enquête na deze bekendmaking invulden (77% tegenover 73%). Ook hebben huishoudens het afgelopen jaar iets vaker gedacht aan de mogelijkheid dat er banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. In 2023 gaf 38% van de ondervraagden aan het afgelopen jaar hier wel eens of heel vaak aan te denken. In het voorjaar van 2022 was dit 34%.

Figuur 2: Vertrouwen in financiële gezondheid banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Aandeel respondenten met overwegend of volledig vertrouwen

Figuur 2: Vertrouwen in financiële gezondheid banken, verzekeraars en pensioenfondsen  Aandeel respondenten met overwegend of volledig vertrouwen

Ontdek gerelateerde artikelen