Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Afronding pilot betrokkenheid externen bij personentoetsingen

Nieuws

Op basis van positieve ervaringen tijdens een in 2018 ingezette pilot blijven DNB en de AFM werken met een externe vertrouwenspersoon en een externe voorzitter bij hoorzittingen ten aanzien van personentoetsingen.  

Gepubliceerd: 29 april 2024

Medewerker beleggingsonderneming vult verklaringen van geen bezwaar in

Tijdens de pilot hebben we ervaren dat het betrekken van deze externe deskundigen, die zowel voor DNB als de AFM werken, eraan bijdraagt de onafhankelijkheid, professionaliteit en het draagvlak van het beoordelingsproces verder te versterken. Ook is met de pilot onderzocht of het direct betrekken van externe deskundigen bij de toetsingen structurele toegevoegde waarde biedt. Na een uitvoerige evaluatie is besloten dat dit onderdeel niet wordt voortgezet. Hiermee is de pilot afgerond. 

DNB en de AFM zullen zich blijven inzetten voor een transparant, efficiënt en consistent toetsingsproces en met enige regelmaat (het proces van) personentoetsingen blijven evalueren.  

Meer informatie 
Voor meer informatie over (het proces van) personentoetsingen bij DNB en de AFM, inclusief de inzet van externe vertrouwenspersoon en externe voorzitter bij hoorzittingen, verwijzen wij u naar de respectievelijke pagina’s van DNB en de AFM hierover

Ontdek gerelateerde artikelen