Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB verlaagt buffereis banken om kredietverlening te ondersteunen

Persbericht

Gepubliceerd: 17 maart 2020

Microfoons op tafel

De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars bespraken vanmiddag de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de Nederlandse economie en de financiële sector. 

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse economie. Ook de financiële sector wordt hierdoor geraakt. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren. De Nederlandsche Bank doet er daarom, in nauwe samenspraak met alle genoemde partijen, alles aan om de stabiliteit van de financiële sector te blijven waarborgen, zodat de kredietverlening aan bedrijven niet onnodig in de knel komt en het betalingsverkeer goed blijft functioneren.

De Nederlandse bankensector is goed gekapitaliseerd. Banken hebben de afgelopen jaren veel extra buffers opgebouwd, mede door de strengere kapitaal- en liquiditeitseisen die DNB heeft opgelegd sinds de financiële crisis. Deze buffers hebben de schokbestendigheid van banken vergroot. Hierdoor zijn ze beter in staat om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op te vangen. Zo kunnen banken bij oplopende verliezen interen op hun bufferkapitaal. Van deze mogelijkheid kunnen banken ook in de huidige situatie gebruikmaken.

Daarnaast biedt de goede uitgangspositie van de bankensector DNB de mogelijkheid om banken tijdelijk extra ruimte te geven om de kredietverlening in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen. Gelet op de huidige ontwikkelingen acht DNB het bieden van deze ruimte gepast. DNB neemt daarom de volgende maatregelen:

  • De systeembuffers worden verlaagd van de huidige 3% van de mondiale risicogewogen blootstellingen, naar 2,5% voor ING, 2% voor Rabobank en 1,5% voor ABN Amro.
  • De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld.

Door deze twee maatregelen valt ruim EUR 8 mrd aan kapitaal vrij. Hierdoor kunnen banken bij oplopende verliezen krediet blijven verstrekken aan de reële economie. Het totale effect op de kredietverlening kan oplopen tot maximaal EUR 200 mrd. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling dat dit vrijvallende kapitaal wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen, en niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.

Deze maatregelen gelden zolang dat nodig is. Wanneer de situatie weer is genormaliseerd, zal DNB de verlaging van de systeembuffers compenseren door een geleidelijke opbouw van de contracyclische kapitaalbuffer naar een niveau van 2% van de Nederlandse risicogewogen blootstellingen. Hiermee zullen de kapitaaleisen terugkeren naar het huidige niveau, omdat DNB van mening is dat dat niveau op de lange termijn passend is. Deze uitruil pakt voor de drie betrokken banken grosso modo kapitaalneutraal uit en zal ook voor de overige banken zoveel mogelijk kapitaalneutraal worden vormgegeven.

Ook pensioenfondsen en verzekeraars worden geraakt door deze crisis. DNB onderzoekt daarom ook mogelijke maatregelen om de gevolgen voor deze sectoren te beperken.

De komende tijd blijven De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën de ontwikkelingen nauwgezet volgen, en blijven zij hierover met elkaar en vertegenwoordigers van de sector in gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Ruhe tel. nr 06 55418351 en Bouke Bergsma, tel. nr 06 53258400.

Ontdek gerelateerde artikelen