Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

Persbericht

Gepubliceerd: 22 januari 2020

Man die een lade uit een grote computerkast haalt

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in haar toezicht meer data gedreven werken met behulp van digitale technieken. Daarom gaan we in 2020 intensiever met de sector samenwerken om meer kennis op te bouwen over de impact en de kansen van technologische vernieuwingen. Dat gebeurt onder andere in het Innovatieforum (iForum), waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen en betaalinstellingen samenwerken. Het iForum is eind vorig jaar opgestart.

Dit staat in de Toezicht Vooruitblik 2020 die vandaag wordt gepubliceerd. Ieder jaar laat DNB daarin zien welke accenten worden gelegd in het toezicht op de financiële sector, zowel in het prudentiële als integriteitstoezicht. In 2020 heeft DNB specifiek aandacht voor kwaliteit, beheer en gebruik van data.

Nieuwe technologieën

Digitalisering en nieuwe technologieën zoals artificial intelligence maken nieuwe producten en diensten mogelijk. Zowel nieuwe als bestaande partijen moeten daar snel en adequaat op reageren. De ontwikkelingen gaan heel snel. Instellingen moeten in deze dynamische omgeving prioriteit geven aan zorgvuldige bescherming, governance en de kwaliteit van data.

Toekomstbestendigheid bankensector

Naast de Toezicht Vooruitblik 2020 publiceert DNB vandaag de studie "Veranderen voor vertouwen" over de toekomstbestendigheid van de bankensector. De komst van nieuwe partijen en de intrede in het datatijdperk maken de markt uitdagender.

Nieuwe toezichtmethodologie

DNB op haar beurt wil zich de komende jaren als toezichthouder transformeren naar een ‘smart supervisor’. Zo willen we de technologische mogelijkheden beter benutten (digitale strategie van DNB) door routinematige taken zoveel mogelijk te automatiseren en data gedreven te werken. Dit is onderdeel van de nieuwe toezichtmethodologie die wordt ontwikkeld.

Integriteit en duurzaamheid financiële sector

Naast de digitalisering blijft in het toezicht van DNB de bestrijding van financieel-economische criminaliteit een belangrijke rol spelen, staat in de Vooruitblik 2020. De maatschappelijke aandacht voor het tegengaan van witwassen is hoog, omdat integer handelen cruciaal is voor het vertrouwen in de financiële sector. In het kader van de anti-witwasrichtlijn gaat DNB met ingang van 2020 toezicht houden op crypto-instellingen.

Ook duurzaamheid blijft een speerpunt van DNB. Identificatie en beheersing van klimaatrisico’s zijn verankerd in het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zo zal DNB in 2020 onder andere beoordelen in hoeverre banken in hun interne risicobeoordeling rekening houden met klimaatrisico’s.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-524 96 961).

Toezicht Vooruitblik 2020

8,3MB PDF
Download Toezicht Vooruitblik 2020

Studie ‘Veranderen voor vertrouwen’

1,3MB PDF
Download Studie ‘Veranderen voor vertrouwen’

Ontdek gerelateerde artikelen