Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Stresstesten tonen weerbaarheid Europees bankensysteem

Persbericht

Gepubliceerd: 30 juli 2021

Stresstest banken

De European Banking Authority (EBA) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben vanavond de uitkomsten gepubliceerd van de Europese bankenstresstesten die onlangs zijn afgerond. De Nederlandsche Bank (DNB) onderschrijft als Nederlandse toezichthoudende autoriteit de conclusies van EBA en ECB dat het Europese bankensysteem weerbaar is in een uitdagend macro-economisch scenario.

In het driejarige stressscenario daalt de Tier 1-kernkapitaalratio van de banken in het eurogebied op systeemniveau met gemiddeld 5.2 procentpunt van 15.1% tot 9.9%. Deze kernkapitaalratio is een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van een bank. Hoewel het bancair systeem over de gehele linie genomen weerbaar is, ontstaan door de coronapandemie ook nieuwe uitdagingen, aldus de ECB. De ECB wijst er dan ook op dat banken er voor moeten zorgen dat zij kredietrisico adequaat meten en managen.

De EBA en de ECB voeren tweejaarlijks een stresstest uit om de weerbaarheid van de grootste Europese banken te testen, potentiële risico’s te identificeren, toezichtbesluiten te informeren en marktdiscipline te bevorderen. Aan de door de EBA gecoördineerde exercitie namen de 50 grootste Europese banken deel, waaronder 5 Nederlandse banken: ING, Rabobank, ABN AMRO, BNG Bank en NWB Bank. De ECB voerde de stresstest daarnaast ook uit bij 51 middelgrote banken in het eurogebied, waaronder De Volksbank. Dit jaar publiceert de ECB voor het eerst ook geselecteerde informatie over deze 51 middelgrote banken, in aanvulling op de resultaten van de door de EBA geteste banken.

De stresstesten dienen als input in het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Meer specifiek is de kwantitatieve impact van de stresstest een startpunt bij het bepalen van het niveau van de zogeheten Pillar 2 Guidance (P2G). Deze P2G is een verwachting van de toezichthouder ten aanzien van de hoeveelheid kapitaal die een bank dient aan te houden om schokken te kunnen weerstaan. De ECB heeft besloten dat banken vanwege de coronapandemie tot minstens eind 2022 niet aan hun P2G gehouden zullen worden.

Lees ook de persberichten van de EBA en de ECB.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 06-52496961)

Ontdek gerelateerde artikelen