Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vertrouwen centraal in nieuwe DNB Visie op Betalen

Persbericht

Gepubliceerd: 29 maart 2022

Contactloos betalen aan de snoepkraam

De nieuwe Visie op Betalen van de Nederlandsche Bank (DNB) is in deze tijden van verdergaande digitalisering gericht op het bewaken van vertrouwen. DNB wil dat iedereen in Nederland kan deelnemen aan de betaalmarkt en dat het betalingsverkeer veilig blijft. Ook maakt DNB zich sterk voor verdere Europese integratie en wereldwijde samenwerking.

De Visie op Betalen 2022-2025, die vandaag is gepubliceerd, schetst de belangrijkste trends in de betaalmarkt en hoe deze het betalingsverkeer kunnen beïnvloeden. Deze analyse heeft geleid tot drie speerpunten voor DNB: verzekeren van toegang tot het betalingsverkeer, verankeren van robuustheid en veiligheid van het betalingsverkeer en tot slot het versterken van betaalmarkt in Europa en daarbuiten.

Toegankelijk voor iedereen

Gemiddeld genomen is de waardering onder de bevolking voor betaaldiensten hoog. Het Nederlandse betalingsverkeer is goedkoop, innovatief en betrouwbaar. Een aantal groepen ervaart echter een achteruitgang. Tot deze groep behoren onder meer een deel van de ouderen, mensen met een functiebeperking en laaggeletterden. DNB wil deze trend keren. Door onderzoek brengen we in beeld wat precies de aard van de problemen is bij de verschillende groepen. Samen met banken en belangenorganisaties verenigd in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer voeren we een actieplan uit, gericht op het verbeteren van de persoonlijke dienstverlening en de communicatie door banken. Ook moet contant geld voldoende beschikbaar blijven. Daarom zullen er afspraken worden gemaakt met banken en andere belanghebbenden in het Convenant Contant Geld.

Terugvaloptie paraat hebben voor betalingen met de betaalpas

We zouden er in dit digitale tijdperk niet aan moeten denken dat de digitale systemen niet zouden werken. Daarom zijn ook volop inspanningen nodig om ervoor te zorgen dat de miljoenen dagelijkse betaaltransacties te allen tijde veilig doorgang kunnen vinden. Door de toegenomen afhankelijkheid van elektronische betalingen is het zaak dat ook een alternatief paraat is voor betalingen met de betaalpas. DNB roept marktpartijen op hier tempo mee te maken. De digitale terugvalopties voor pintransacties moeten adequaat en voldoende beschikbaar zijn. Er kan daarbij bijvoorbeeld worden gedacht aan QR-codes.

Aanvallen van cybercriminelen weerstaan

Ook cyberweerbaarheid krijgt grote prioriteit. Uitval van betaalsystemen is nu zeer beperkt. Maar cyberaanvallen zijn steeds vernuftiger en potentieel ontwrichtender. Daarom is het noodzakelijk om voorbereid te zijn op crisissituaties. Om weerbaar te blijven is het bovendien van essentieel belang om te testen op steeds geavanceerdere aanvallen en de bescherming continue aan te scherpen. De testen breiden we uit naar systeemrelevante derde partijen. Verder treden we actief naar buiten met kennis en advies en delen we onze ervaringen en best practices met andere vitale sectoren.

Versterken van betalingsverkeer in Europa…

DNB zet in op versterking van de betaalmarkt in Europa. Nu nog kunnen consumenten in het eurogebied niet overal op dezelfde manier afrekenen in de winkel met hun betaalpas of in de online omgeving. Uniforme betaalmethodes vergroten de voordelen van de interne markt, omdat dan ook gemakkelijk aankopen kunnen worden gedaan in andere landen. Harmonisatie van de betaalstandaarden in Europa vermindert ook de afhankelijkheid van grote Amerikaanse betaalkaartmaatschappijen.

DNB werkt samen met ander centrale banken actief mee aan het onderzoek van de ECB naar een digitale euro. ‘Publiek geld’, geld dat is uitgegeven door de centrale bank moet toegankelijk blijven naast het geld dat op de rekeningen bij commerciële banken staat. Op dit moment is publiek geld alleen in de vorm van contant geld beschikbaar. We onderzoeken of het wenselijk is een digitale variant in te voeren, en hoe die er dan uit zou moeten zien.

… en daarbuiten

Ons betalingsverkeer naar landen buiten Europa kan sneller, goedkoper en inclusiever worden. De verwerking van de internationale betalingen moet richting eenzelfde niveau als dat van Europese betalingen. Om deze doelstellingen te bereiken is vergaande samenwerking tussen de publieke en private sector wereldwijd nodig. DNB werkt daarom actief mee aan het plan van de G20, het blok van de twintig grootste economieën ter wereld, om internationale betalingen te verbeteren.

Tegelijkertijd komen op de internationale markt stablecoins op. Stablecoins zouden kunnen bijdragen aan sneller, goedkoper en meer inclusief grensoverschrijdend betalingsverkeer, maar brengen ook veel risico’s met zich mee. Zo is onduidelijk of ze voldoende worden gedekt door de munten waaraan ze zijn gekoppeld. Stablecoins moeten adequaat en in lijn met de risico’s worden gereguleerd. DNB steunt de Europese regulering voor crypto’s, waaronder stablecoins. Maar verschillen in regelgeving voor stablecoins wereldwijd moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De Financial Stability Board (FSB), waar DNB-president Klaas Knot voorzitter van is, vervult een coördinerende rol en zet in op internationale standaarden om global stablecoins te reguleren.

Einde Persbericht

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 06-524 96 961).

DNB Visie op betalen 2022-2025

536KB PDF
Download DNB Visie op betalen 2022-2025

Ontdek gerelateerde artikelen