Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB maakt afspraak met de Staat over kapitaalherstel na verliezen

Persbericht

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft met de Staat afspraken gemaakt over hoe om te gaan met haar tijdelijke maar omvangrijke verliezen in de komende jaren. Dit aangepaste kapitaalbeleid stelt DNB in staat om op termijn haar buffers via inhouding van winsten te herstellen.

Gepubliceerd: 22 december 2023

Toorop vanaf de waterkant

DNB heeft in september 2022 de minister van Financiën in een brief gewaarschuwd voor omvangrijke verliezen. Ook heeft DNB dit nader toegelicht in het jaarverslag 2022. Deze verliezen worden veroorzaakt door de verhogingen van de beleidsrente om de hoge inflatie te bestrijden.  

Dit jaar heeft een gezamenlijke werkgroep van het ministerie van Financiën en DNB zich gebogen over hoe DNB met deze verliezen omgaat. De werkgroep concludeert dat het kapitaalbeleid, dat sinds 2019 van kracht is, met enkele technische aanpassingen toekomstbestendig is. De minister van Financiën en de president van DNB hebben besloten het bestaande kapitaalbeleid met deze aanpassingen voort te zetten. 

De buffers van DNB bedragen momenteel bijna EUR 11 miljard en nemen af zolang DNB verlies maakt. De buffers zullen mogelijk enige jaren negatief zijn, al is dit met de nodige onzekerheid omgeven. 

Negatieve buffers staan de operationele effectiviteit van DNB niet in de weg. Een herkapitalisatie van DNB is dan ook niet aan de orde. Wanneer DNB in de toekomst weer winstgevend wordt komen de winsten volledig ten goede aan de buffers van DNB. Van een dividend aan de Staat is pas weer sprake wanneer DNB al haar risico’s heeft afgedekt. Naar verwachting is hiervan sprake in het midden van de jaren ’30. In 2028 zullen het ministerie en DNB het kapitaalbeleid opnieuw evalueren.  

Lees hier het rapport 'Bestendiging van het kapitaalbeleid van DNB'

Voor meer informatie neemt u contact op met Dorinde Meuzelaar, 06 5196 3073. 

Ontdek gerelateerde artikelen