Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Gerichtere maatregelen nodig om discriminatie bankklant tegen te gaan

Persbericht

Banken moeten meer doen om discriminatie van hun klanten tegen te gaan. In veel gevallen hebben banken wel maatregelen genomen ter voorkoming van discriminatie, maar deze zijn nog niet concreet of gericht genoeg. Bovendien is anti-discriminatiebeleid vaak gericht op de eigen werkvloer en niet op het contact met de klant.

Gepubliceerd: 27 mei 2024

Vrouw kijkt op mobiele telefoon.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) onder banken naar de maatregelen die zij nemen om discriminatie bij naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tegen te gaan.

Signalen over discriminatie

DNB ontvangt signalen dat klanten van banken discriminatie ervaren, daarom is er nader onderzoek gedaan. De bevindingen staan niet op zichzelf. Het Ministerie van Financiën heeft onderzoek gedaan onder de klanten van banken om vast te stellen in welke mate zij discriminatie ervaren. Deze onderzoeken vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Betere communicatie

Op basis van de bevindingen komt DNB met een aantal aanbevelingen. Zo roept DNB banken op een brede definitie van discriminatie te hanteren. Nu wordt discriminatie door banken veelal gezien als het risico op uitsluiting. Maar het gaat ook om het risico op een andere behandeling of om te worden achtergesteld.

Ook roept DNB banken op beter met klanten te communiceren, voor alle lagen van de organisatie trainingen te organiseren die specifiek gericht zijn op gelijke behandeling van klanten en is er gerichter beleid nodig dat beter wordt geëvalueerd.

Vanuit haar rol als toezichthouder gaat DNB in gesprek met banken over de uitkomsten van dit onderzoek. In het najaar van 2024 wordt een ronde tafel georganiseerd met banken en andere stakeholders. DNB vraagt de banken in 2025 te rapporteren over de wijze waarop zij de aanbevelingen hebben opgevolgd.

Einde Persbericht
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dorinde Meuzelaar (tel. 06 5196 3073 of d.c.meuzelaar@dnb.nl)

Ontdek gerelateerde artikelen