Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitreiking KVS-prijs 12 april 2024

Speech

Vandaag sprak Klaas Knot bij de uitreiking van de Nederlandse Prijs voor de Staathuishoudkunde, voorheen de Pierson-penning, aan Lans Bovenberg. Bovenberg ontvangt de Prijs vanwege zijn grote en brede bijdrage aan de economische beleidskennis in dit land, met vele publicaties in de Nederlandstalige maar ook in de internationale vakliteratuur.

Gepubliceerd: 12 april 2024

Klaas Knot

Welkom allemaal bij de uitreiking van de Nederlandse Prijs voor de Staathuishoudkunde. We gaan zo al onze aandacht richten op de laureaat van dit jaar, en Rick staat volgens mij daarvoor al in de startblokken. Maar eerst kort even het volgende. Alles stroomt, alles verandert. Dat geldt voor dit museum, dat voorheen de Hermitage heette, en nu H’ART Museum heet. En dat geldt ook de Pierson Penning, die voortaan door het leven gaat als de Nederlandse Prijs voor de Staathuishoudkunde.

Het bestuur van de Stichting Piersonfonds, die de Pierson Penning toekent, heeft namelijk besloten de stichting op te heffen en het vermogen over te hevelen naar de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde. Directe aanleiding hiervoor is de betrokkenheid van de naamgever van het fonds, oud DNB-president Nicolaas Pierson, bij het vaderlandse slavernijverleden.

Die betrokkenheid van Nicolaas Pierson bleek uit onderzoek dat De Nederlandsche Bank heeft uitgevoerd naar de eigen rol in het slavernijverleden. Als privépersoon handelde Pierson in slavernijgoederen en uitte hij zich meermaals positief over slavernij in het zuiden van de Verenigde Staten. En hij bepleitte een langere periode van gedwongen arbeid voor de voormalige tot slaafgemaakten alsmede een ruimhartige financiële compensatie voor slavenhouders.

Het Piersonfonds reikt niet alleen de Pierson Penning uit, maar financiert ook de Pierson Leerstoel voor de Geschiedenis van de Economische Wetenschap aan een van de Nederlandse universiteiten. Beide activiteiten zullen worden overgenomen door de KVS en Stichting Vrienden van de KVS. De leerstoel blijft voorlopig gefinancierd vanuit de gelden van de voormalige Pierson stichting.

Wat niet verandert is dat ook de Nederlandse Prijs voor de Staathuishoudkunde een oeuvreprijs blijft. Een prijs die eens in de drie jaar wordt uitgereikt aan een wetenschapper, werkzaam in Nederland. De beleidsrelevantie en praktische toepassing van het onderzoek is daarbij een belangrijk criterium, maar ook of het werk internationaal aan de kennis van de staathuishoudkunde heeft bijgedragen.

Ook dit jaar is het de jury weer gelukt om tot een eensluidend oordeel te komen over de winnaar, namelijk Lans Bovenberg. Lans krijgt de prijs vanwege zijn grote en brede bijdrage aan de economische beleidskennis in dit land, met vele publicaties in de Nederlandstalige maar ook in de internationale vakliteratuur. Alvast van harte gefeliciteerd Lans! Maar voor het zover is geef ik nu graag eerst het woord aan Rick van der Ploeg voor de bijbehorende laudatio.

Ontdek gerelateerde artikelen