Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nederlandse beleggingsinstellingen behaalden in 2019 hoogste rendement sinds financiële crisis

Nieuws

Beleggingsinstellingen behaalden in 2019 een rendement van 18%, het hoogste van de afgelopen 11 jaar. Het rendement lag onder de stijging van de AEX-index (24%). Het verschil wordt verklaard doordat beleggingsinstellingen niet alleen beleggen in aandelen, maar ook in onder meer obligaties en vastgoed. Het gemiddelde rendement varieerde van nog geen 4% voor hedgefondsen tot ruim 27% voor aandelenfondsen.

Gepubliceerd: 21 februari 2020

Rendement op beleggingsinstellingen fluctueert minder dan op aandelen

Nederlandse beleggingsinstellingen behaalden in 2019 een rendement op hun beleggingen van 18%. Dit was het hoogste rendement sinds de financiële crisis. Een belegging in aandelen genoteerd op de Nederlandse beurs behaalde een hoger rendement – volgens de AEX-index – van 24%. Een spaardeposito had in 2019 een gemiddeld rendement opgeleverd van 0,7%.

Beleggingsinstellingen investeren de hun toevertrouwde middelen naast in aandelen ook in andere soorten beleggingen, zoals obligaties en vastgoed. Hun rendement ligt daardoor over de langere termijn onder dat van aandelen maar het varieert daardoor ook minder. Dit is goed te zien in figuur 1. In jaren als 2009 en 2019 lag het rendement op de AEX-index hoger dan voor de beleggingsinstellingen als totaal. Maar in jaren waarin de beurs daalde, zoals 2011 en 2018, waren de verliezen van beleggingsinstellingen kleiner dan de daling van de AEX.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Grote spreiding in rendementen

Het maakte in 2019 wel veel uit in welk type beleggingsinstelling werd belegd. De rendementen varieerden sterk, hoewel op één na alle typen fondsen in 2019 een rendement van boven de 10% behaalden. De aandelenfondsen presteerden het beste met een rendement van ruim 27%. Ondanks het gebrek aan winstgroei onder beursgenoteerde ondernemingen in Europa en de VS boekten aandelen over de hele wereld hoge rendementen, onder andere als gevolg van dalende rentes. In 2018 leden aandelenfondsen nog een verlies van -6%.

Doordat de rente in het eurogebied tot eind augustus daalde, behaalden ook obligatiefondsen in 2019 koerswinsten. Ze leverden in het vierde kwartaal weer wat in maar behaalden voor heel 2019 toch nog een rendement van bijna 11%.

De hedgefondsen bleven als enige onder de 10% met een rendement van 3,8%. Hedgefondsen zijn fondsen die zich meestal niet beperken tot een bepaald type belegging (aandelen, obligaties, vastgoed en dergelijke) maar door middel van hefboomfinanciering of een bepaalde strategie een positief rendement nastreven dat geen verband houdt met algemene marktindices.

In elf jaar van 1,00 euro naar 2,37 euro

Een belegging van één euro per eind 2008 verspreid over alle Nederlandse beleggingsinstellingen was per eind 2019 in waarde gestegen tot twee euro en 37 cent. Als de euro volledig in aandelenfondsen was belegd, had de belegging een waarde behaald van drie euro en 60 cent. Een belegging in een van de andere fondsen had een eindwaarde opgeleverd onder het gemiddelde van twee euro en zevenendertig cent. Figuur 2 hieronder geeft aan wat de waarde per eind 2019 was van een euro belegd in een van de verschillende typen beleggingsfondsen.

Meer informatie

Meer informatie over de rendementen van beleggingsinstellingen vindt u op de Statistiek website van DNB.

Ontdek gerelateerde artikelen