Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Ondanks waardeverlies doen Nederlandse beleggers aankopen in door Covid-19 zwaar getroffen Europese landen

Nieuws

Nederlandse beleggers kochten gedurende maart 2020 effecten uit Europese landen die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. De aankopen van effecten uitgegeven in Frankrijk, Italië en Spanje waren netto EUR 3,3 miljard aan schuldpapier en EUR 0,5 miljard aan beursgenoteerde aandelen. Dit ondanks waardeverliezen in maart 2020 op schuldpapier van EUR 7,4 miljard (-4,1%) en EUR 6,2 miljard (-20,0%) op aandelen.

Gepubliceerd: 07 mei 2020

Aankopen van schuldpapier uit zwaar getroffen Europese landen in maart 2020

Nederlandse beleggers kochten in maart 2020 voor netto EUR 3,3 miljard aan schuldpapier uitgegeven door ingezetenen in Frankrijk, Italië en Spanje (zie Grafiek 1). Dit blijkt uit de eerste voorlopige cijfers van DNB, gebaseerd op rapportages over zo’n 80% van de Nederlandse effectenbezit.

Deze aankopen hebben een omvang 1,8% van de schuldpapierportefeuilles van particuliere en institutionele beleggers, ten opzichte van de posities begin maart 2020. De aankopen waren ongeveer gelijk verdeeld over staatsobligaties (EUR 1,7 miljard) en bedrijfsobligaties (EUR 1,6 miljard). De netto aankopen concentreerden zich op Frankrijk (EUR 3,9 miljard) en Italië (EUR 0,3 miljard); Spaans schuldpapier werd daarentegen netto verkocht (EUR 0,9 miljard).

In maart 2020 kochten Nederlandse beleggers ook netto schuldpapier uit andere landen. Er was geen sprake van grote verschuivingen in posities van geld- en kapitaalmarktpapier tussen landen, behalve grote netto aankopen in eigen land (EUR 9 miljard). Het schuldpapier uitgegeven door bedrijven en de overheid in de zwaar getroffen landen werd niet anders behandeld dan dat van veel andere landen. Nederlandse beleggers verkochten wel in januari en februari 2020 schuldpapier uitgegeven door zwaar getroffen Europese landen (EUR 1,0 miljard en EUR 0,1 miljard) tegenover netto aankopen elders.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Waardeverlies op schuldpapier

De netto aankopen van schuldpapier zijn echter relatief klein ten opzichte van de sterke waardedalingen als gevolg van de pandemie. De afname van de marktwaarde van de schuldpapierportefeuille betrof EUR 7,4 miljard in maart 2020 op Frankrijk, Italië en Spanje gezamenlijk; een negatief rendement van 4,1%.

Dat Nederlandse beleggers juist papier aankopen wanneer de koersen dalen is verklaarbaar. Met name institutionele beleggers kunnen anticyclisch reageren door langetermijnposities aan te houden. Ook trokken medio maart 2020 de markten weer aan mede in reactie op de vele beleidsmaatregelen wereldwijd. Zodoende nam in de laatste weken van maart 2020 de druk op “fire-sales” door de crisis ook af.

Aan het eind van het eerste kwartaal hadden Nederlandse beleggers in totaal EUR 180 miljard geïnvesteerd vermogen in schuldpapier in Frankrijk (EUR 130 miljard), Italië (EUR 21 miljard) en Spanje (EUR 29 miljard).

Ook aankopen van en waardeverlies op beursgenoteerde aandelen uit zwaar getroffen Europese landen

Door koersdalingen leden Nederlandse beleggers ook grote verliezen op beursgenoteerde aandelen uit Frankrijk, Italië en Spanje (EUR 6,2 miljard (-20,0%)) in maart 2020. Desondanks deden beleggers netto aankopen van EUR 0,5 miljard beursgenoteerde aandelen uit Frankrijk, Italië en Spanje, tegenover netto verkopen in februari en januari van respectievelijk EUR 0,6 miljard en EUR 0,4 miljard (zie Grafiek 2). De aankopen hebben een omvang van 1,9% van de aandelenportefeuilles ten opzichte van de posities begin maart 2020. De omvang van aandelenportefeuilles van Nederlandse beleggers kwam eind maart 2020 uit op EUR 17,5 miljard in Frankrijk, EUR 3,2 miljard in Italië en EUR 4,5 miljard in Spanje. Dat is 5,4% van de totale aandelenportefeuille van Nederlandse beleggers van EUR 470 miljard (voorlopige cijfers).

Meer informatie

Nadere gegevens zijn beschikbaar op de website voor een selectie van landen. Het betreft voorlopige cijfers op basis van een steekproef:

  • Houderschap schuldpapier naar land emittent (voorlopige cijfers)
  • Houderschap beursgenoteerde aandelen naar land emittent (voorlopige cijfers)

Ontdek gerelateerde artikelen