Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleggingen huishoudens groeien naar ruim EUR 180 miljard in 2021 

Nieuws

De waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens is sinds eind 2018 met EUR 58 miljard gestegen naar ruim EUR 185 miljard eind 2021, zo blijkt uit de eerste publicatie van nieuwe DNB-statistieken over beleggingen door huishoudens. Deze groei is voornamelijk gedreven door koerswinst. Daarnaast steeg het aantal beleggers en de netto inleg. Door deze groei spelen beleggingen in het vermogen van huishoudens een steeds belangrijkere rol.  

Gepubliceerd: 24 maart 2022

Vrouw bekijkt beleggingen op laptop

Beleggingen particulieren met 46% toegenomen  

De beleggingen van Nederlandse huishoudens bedroegen eind 2021 ruim EUR 185,4 miljard. Hoewel dit momenteel lager zal zijn door de verliezen op de financiële markten in de eerste maanden van 2022, is dit een toename van 46,1% (EUR 58,6 miljard) ten opzichte van eind 2018, het startpunt van de nieuwe tabellen van DNB over de beleggingen van Nederlandse huishoudens. Deze beleggingen bestaan uit obligaties, beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsfondsen. Hoewel de toename voornamelijk is gedreven door waardestijgingen, zijn Nederlanders ook meer gaan beleggen, met netto-aankopen ter waarde van EUR 4,1 miljard. De toenemende interesse in beleggen onder particulieren valt samen met de groeiende toegankelijkheid om te beleggen en de wens onder huishoudens om meer rendement te maken nu de rente op spaargeld vrijwel nul is. Volgens de AFM Consumentenmonitor groeide het aantal beleggende huishoudens in 2020 en 2021 met respectievelijk 11% en 12%, tot 1,9 miljoen. Ook ten opzichte van het door Nederlandse huishoudens aangehouden spaargeld is de stijging in beleggingen zichtbaar. Waar de relatieve omvang van beleggingen (EUR 126,8 miljard) nog 35,5% was tegenover het totale spaargeld van huishoudens (EUR 357 miljard) eind 2018, is deze eind 2021 gegroeid tot 45,4%. Dit betekent dat beleggingen een belangrijkere rol spelen in het totale vermogen van huishoudens.  

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Aandelenbezit geconcentreerd in de thuismarkt  

Als we specifiek naar het bezit van beursgenoteerde aandelen kijken, valt op dat Nederlandse huishoudens relatief veel voor de thuismarkt kiezen. Van de totale beleggingen in beursgenoteerde aandelen (EUR 63,1 miljard) per ultimo 2021 zat EUR 28,9 miljard in Nederlandse aandelen, tegenover EUR 34,2 miljard in buitenlandse aandelen. Dit buitenlands bezit zit hoofdzakelijk in de Verenigde Staten (EUR 13,1 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (EUR 8,4 miljard). Daarbij heeft het VK recent aan belang gewonnen door de verhuizingen van de hoofdkantoren van Shell en Unilever. Op dit moment is Shell namelijk nog steeds het belangrijkste aandeel voor Nederlandse huishoudens, met een belegde waarde van EUR 4,5 miljard.

Techaandelen maken opmars   

Techaandelen zijn tussen 2018 en 2021 steeds belangrijker geworden in de aandelenportefeuilles van particulieren. Waar eind 2018 nog 15% van het directe aandelenbezit bestond uit aandelen in de techsector (EUR 5,7 miljard), is dit in drie jaar tijd gegroeid tot 32% (EUR 20,2 miljard) eind 2021. Deze stijging is in belangrijke mate toe te rekenen aan de sterke prestaties van de techsector op financiële markten tussen 2018 en 2021. Nederlandse huishoudens profiteerden daarbij het meest van de opmars van ASML, dat gedurende deze periode zorgde voor een totale waardestijging van de portefeuilles van ruim EUR 2,2 miljard tot een bezit van EUR 2,9 miljard. Ook Apple (EUR 794 mln), ASM International (EUR 1,2 miljard), Microsoft (EUR 867 mln) en Tesla (EUR 910 mln)  dragen aanzienlijk bij aan de sterkere vertegenwoordiging van techaandelen in de huishoudportefeuilles.   

Meer informatie 

Het effectenbezit van Nederlandse huishoudens is een nieuwe statistische publicatie met maandgegevens over de beleggingen die elk kwartaal wordt bijgewerkt. De gegevens omvatten de beleggingen van Nederlandse huishoudens vanaf december 2018, uitgesplitst naar type effect (obligaties, beursgenoteerde aandelen en beleggingsfondsen). Daarnaast wordt de ‘top 25’ gepubliceerd van individuele beursgenoteerde bedrijven waarin huishoudens het meest beleggen.   

Ontdek gerelateerde artikelen