Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Saldo lopende rekening in lijn met vorig jaar

Nieuws

Het saldo op de Nederlandse lopende rekening bedroeg in het derde kwartaal van 2022 EUR 13,9 miljard (6% van het BBP, gebaseerd op driejaarsgemiddeldes) en was daarmee EUR 0,3 miljard lager dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van DNB. Ons uitvoeroverschot is opnieuw bepalend voor het saldo op de lopende rekening, waarbij onderliggend de waarde van zowel de import als export blijft stijgen.

Gepubliceerd: 23 december 2022

Doelpunt

De lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans omvat internationale handel in goederen en diensten en transacties in primaire en secundaire inkomens. Nederland kent al decennia een positief saldo op de lopende rekening, ook wel overschot genoemd, wat betekent dat de ontvangsten groter zijn dan de uitgaven.

Bron: statistieken DNB

Bij De Nederlandsche Bank stellen we onafhankelijk statistieken op over de Nederlandse financiële sector en economie. Dit artikel is gebaseerd op die cijfers. Meer informatie over onze statistieken en alle dashboards vind je op de Statistiek homepage.

Uitvoeroverschot blijft hoog, waarde import en export flink gestegen

Het overschot op de lopende rekening is voornamelijk te danken aan ons uitvoeroverschot van EUR 19,3 miljard. Onderliggend stegen de waarde van de import en export voor het zesde kwartaal op rij. De export nam toe tot EUR 223 miljard (+23% ten opzichte van een jaar eerder) en de import tot EUR 204 miljard (+26%).

De stijgingen worden onder meer veroorzaakt door de toenemende (energie)prijzen en het herstel van de economie na de coronacrisis. Doordat de waarde van de export gedurende afgelopen jaar in absolute bedragen minder steeg dan de waarde van de import, is het uitvoeroverschot met EUR 0,2 miljard afgenomen tot EUR 19,3 miljard.

Saldo primaire en secundaire inkomens terug op niveau vorig jaar

Het saldo op de primaire en secundaire inkomens bedroeg in totaal EUR -5,5 miljard en is daarmee EUR 0,1 miljard lager dan een jaar geleden. Primaire inkomenstransacties zijn onder andere loon, rente en dividend. Secundaire inkomenstransacties zijn bijvoorbeeld pensioen- en verzekeringsuitkeringen, ontwikkelingshulp en persoonlijke geldoverdrachten. Het negatieve saldo betekent dat qua primaire en secundaire inkomens meer geld Nederland verlaat dan dat er binnenkomt.

In het tweede kwartaal was sprake van een veel negatiever saldo op primaire inkomens dan in het derde kwartaal. Dit werd onder meer veroorzaakt doordat in het tweede kwartaal veel dividenduitkeringen van Nederlandse bedrijven plaatsvonden. Mede hierdoor was ook het saldo op de lopende rekening in het tweede kwartaal fors lager.

Wat hebben voetbal en de betalingsbalans met elkaar te maken?

Met de verkoop van Antony aan Manchester United voor EUR 95 miljoen ontving Ajax het hoogste transferbedrag in de eredivisie ooit. Omdat de betalingsbalans een overzicht geeft van alle transacties van Nederland met het buitenland, is ook deze transfer onderdeel van de betalingsbalans.

De betalingsbalans bestaat uit drie onderdelen: de lopende rekening, de kapitaalrekening en de financiële rekening. Op de kapitaalrekening worden naast kapitaaloverdrachten ook de aan- en verkoop van niet-geproduceerde niet-financiële activa geregistreerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld merkrechten, maar ook voetbaltransfers. De inkomsten van transfers naar het buitenland worden gesaldeerd met de uitgaven voor nieuwe aankopen vanuit het buitenland en vormen samen de transferbalans. In het derde kwartaal was de transferbalans met een saldo om en nabij de EUR 200 miljoen uitzonderlijk hoog. Mede dankzij de verkoop van Antony hebben de transfers met het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijk aandeel in de transferbalans van het derde kwartaal van 2022.

Meer informatie 

Tabel 12.1: Betalingsbalans vanaf 2015

Ontdek gerelateerde artikelen