Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De grote betalingsbalans-kerstquiz

Ben jij een kenner van de Nederlandse betalingsbalans en wil je pronken met je kennis tegenover familie, vrienden en collega’s? Of weet je amper wat de betalingsbalans is maar hou je wel van een gokje? Ben je misschien een enorme liefhebber van pubquizzen? Nestel je dan in een lekkere stoel naast de kerstboom en stort je op de grote betalingsbalans-kerstquiz van DNB! 

Een vrouw die wandelt in een winkelcentrum rond de kerst

Vraag 1: De kerstman heeft met al zijn grensoverschrijdende cadeau-verkeer weliswaar een flinke impact op de betalingsbalans, maar hij bepaalt niet de regels ervan. Welke organisatie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de regels waarmee de betalingsbalans moet worden opgesteld?
 

 • a. Eurostat 
 • b. De Bank voor Internationale Betalingen 
 • c. De Verenigde Naties 
 • d. Het Internationaal Monetair Fonds 

Vraag 2: De kerstman werkt keihard om te zorgen voor sfeer, gezelligheid en familiegeluk met de kerstdagen. Waarom wordt in december ook hard gewerkt door DNB-ers om de betalingsbalans op te stellen?  

 • a. Als de betalingsbalans aan het einde van het jaar uit balans raakt dan kan dit problematisch zijn bij het vaststellen van de budgetten voor het komende jaar. 
 • b. Economen en beleidsmakers willen zo snel mogelijk een goede beschrijving ontvangen van transacties en financiële relaties tussen Nederland en de rest van de wereld, met als achterliggend doel om trends en kwetsbaarheden in kaart te brengen. 
 • c. Het onderscheiden van de impact van de decembereconomie (kerstmis en de overige feestdagen) van de ‘normale’ economie voorkomt dat hier onjuiste conclusies aan worden verbonden.  
 • d. Het snel vaststellen van de netto vermogenspositie van Nederland draagt bij aan de actuele discussie over de verdeling van vermogens. 

Vraag 3: De kerstman arriveert aan de Nederlandse grens met maar liefst 10 miljoen presentjes op de arrenslee. Als z’n werk in Nederland erop zit, gaat hij door naar België met nog maar 1 miljoen presentjes. Hoeveel cadeautjes registreren we op de goederenrekening in Nederland? 

 • a. Niets, want de presentjes zijn gratis. 
 • b. Import van 10 miljoen stuks en export van 1 miljoen, gelijk aan de presentjes die Nederland binnenkomen en weer verlaten. 
 • c. Import van 9 miljoen cadeautjes, de rest is namelijk doorvoer zonder overdracht van het economisch eigendom. 
 • d. Bijna niets, want goederen worden pas geregistreerd als ze per stuk een waarde hebben van meer dan €1000 (dus pakjes gevuld met spelcomputers tellen niet mee, ingepakte dure fatbikes wel). 

Vraag 4: Er wordt gezegd dat de kerstman zijn thuisbasis heeft in Lapland. Welke van onderstaande antwoorden komt in dat geval niet tot uiting op de betalingsbalans van Lapland? 

 • a. De kosten die het Laplandse ‘Årreslee B.V.’ in rekening brengt bij de kerstman voor de huur van de slee. 
 • b. De kosten die het geblesseerde rendier Rudolf (een inwoner van Lapland) maakt om een gebroken pootje te laten verbinden in Nederland na een ongeplande confrontatie met een wolf op de Veluwe. 
 • c. Een kadootje dat de kerstman bestelt bij een Nederlandse webwinkel. 
 • d. De extra kerstkransjes die de kerstman importeert uit Zwitserland omdat de elfen in het pakhuis in Lapland de voorraad hebben opgegeten. 

Vraag 5: Net als vele andere multinationals, heeft de kerstman een internationaal netwerk van bedrijven opgezet om de geldstromen rondom het verspreiden van kerstcadeautjes te stroomlijnen. Waaronder enkele holdingmaatschappijen in Nederland. Het hoofdkwartier van dit netwerk, ‘Xmas is all around us Inc.’, bevindt zich in het land dat de grootste internationale investeringspositie heeft in Nederland. Welk land is dit?
 
 

 • a. Lapland 
 • b. De Verenigde Staten 
 • c. Luxemburg 
 • d. China 

Vraag 6: Mede door de groeiende invloed van de kerstman op de Nederlandse economie hebben we een positief saldo op de lopende rekening, ook wel overschot genoemd. Wat is één van de redenen waarom beleidsmakers geïnteresseerd zijn in dit overschot? Met name de Laplandse Centrale Bank die een structureel tekort rapporteert vindt dit zeer interessant…  

 • a. Dit betekent dat de Nederlandse economie goed draait. Hoe hoger het overschot, hoe beter.
 • b. Een structureel overschot op de betalingsbalans van een land is een indicatie dat de verzamelde gegevens niet kloppen en dat er een onterecht verschil bestaat tussen verschillende onderdelen ervan – zoals de financiële en lopende rekening.
 • c. Met name wanneer netto goederen- en dienstenstromen tegengesteld zijn aan elkaar, kan een overschot duiden op een snelle structurele transformatie van de economie.
 • d. Een structureel en aanzienlijk overschot op de lopende rekening kan, net zo goed als een tekort, een indicator zijn van potentiële macro-economische onevenwichtigheden in de eurozone.

Vraag 7: De kerstman bezorgt elk jaar wereldwijd miljoenen cadeautjes. DNB weet ook wel raad met grote getallen. Hoeveel datapunten bevat de Nederlandse betalingsbalans bij benadering om de relaties tussen Nederland en het buitenland in een gegeven kwartaal te beschrijven? 

 • a. 12.000 datapunten 
 • b. 51.000 datapunten 
 • c. 128.000 datapunten 
 • d. 260.000 datapunten