Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Toezicht Kredietinstellingen CN

Centrale Bank Caribisch Nederland.

De Nederlandsche Bank (DNB) oefent prudentieel toezicht en integriteitstoezicht uit op kredietinstellingen in Caribisch Nederland. Dat doet DNB op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES).  

Kredietinstellingen in Caribisch Nederland vallen onder het prudentieel en integriteitstoezicht van DNB. Op bijkantoren houdt DNB alleen integriteitstoezicht. Het prudentieel toezicht wordt uitgeoefend door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten(CBCS), via de hoofdvestiging. Voor Caribisch Nederland geldt over het algemeen dat de lokale kredietinstellingen bijkantoren zijn van kredietinstellingen gevestigd op Curaçao of Sint Maarten.  

Bevoegdheden DNB  
Tot de bevoegdheden van DNB behoren:  

  • het toelaten van een kredietinstelling tot de markt (bijvoorbeeld door vergunningverlening)  
  • het verzamelen van informatie bij een onder toezicht staande kredietinstelling en het beoordelen daarvan aan de hand van de toezichtvereisten  
  • het bijsturen en interveniëren bij een onder toezicht staande kredietinstelling bij niet-naleving van toezichtvereisten  

Samenwerking met andere toezichthoudende instanties
DNB werkt nauw samen met andere binnen- en buitenlandse toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Die samenwerking omvat onder meer:  

  • het afstemmen van lagere regelgeving en beleid over onderwerpen die zowel voor het prudentieel als het integriteitstoezicht relevant zijn  
  • het uitwisselen van informatie en afstemmen van concrete toezichtactiviteiten 

Wegwijzer  
Bent u als kredietinstelling in Caribisch Nederland actief of wilt u actief worden?  Mocht u iets niet kunnen vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Publieksvoorlichting (in het Nederlands of het Engels). Bel ons op +31 020 524 9111 (gratis) op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd). Of e-mail naar info@dnb.nl.  

Bent u als kredietinstelling in Caribisch Nederland actief of wilt u actief worden? Onderaan deze pagina vindt u een download met meer informatie en de bijbehorende aanvraagformulieren.

Aanvraagformulier vergunning voor kredietinstelling met zetel in CN

317KB PDF
Download Aanvraagformulier vergunning voor kredietinstelling met zetel in CN

Aanvraagformulier vergunning voor kredietinstelling met bijkantoor in CN

317KB PDF
Download Aanvraagformulier vergunning voor kredietinstelling met bijkantoor in CN

Aanvraagformulier vergunning voor kredietinstelling met zetel buiten CN voor verrichten van diensten naar CN

288KB PDF
Download Aanvraagformulier vergunning voor kredietinstelling met zetel buiten CN voor verrichten van diensten naar CN

Toezicht Kredietinstellingen CN

489KB PDF
Download Toezicht Kredietinstellingen CN

Aanvraagformulier voor verklaring van geen bezwaar met bijlage als bedoeld in artikel 4-23 wfm bes

263KB PDF
Download Aanvraagformulier voor verklaring van geen bezwaar met bijlage als bedoeld in artikel 4-23 wfm bes

Aanvraagformulier voor verklaring van geen bezwaar met bijlage als bedoeld in artikel 3-28 wfm bes

323KB PDF
Download Aanvraagformulier voor verklaring van geen bezwaar met bijlage als bedoeld in artikel 3-28 wfm bes

Vragenlijst benoeming DN

124KB DOC
Download Vragenlijst benoeming DN