Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) oefent prudentieel toezicht en integriteitstoezicht uit op kredietinstellingen in Caribisch Nederland. Dat doet DNB op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES).  

Kredietinstellingen in Caribisch Nederland vallen onder het prudentieel en integriteitstoezicht van DNB. Op bijkantoren houdt DNB alleen integriteitstoezicht. Het prudentieel toezicht wordt uitgeoefend door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten(CBCS), via de hoofdvestiging. Voor Caribisch Nederland geldt over het algemeen dat de lokale kredietinstellingen bijkantoren zijn van kredietinstellingen gevestigd op Curaçao of Sint Maarten.  

Bevoegdheden DNB  
Tot de bevoegdheden van DNB behoren:  

  • het toelaten van een kredietinstelling tot de markt (bijvoorbeeld door vergunningverlening)  
  • het verzamelen van informatie bij een onder toezicht staande kredietinstelling en het beoordelen daarvan aan de hand van de toezichtvereisten  
  • het bijsturen en interveniëren bij een onder toezicht staande kredietinstelling bij niet-naleving van toezichtvereisten  

Samenwerking met andere toezichthoudende instanties
DNB werkt nauw samen met andere binnen- en buitenlandse toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Die samenwerking omvat onder meer:  

  • het afstemmen van lagere regelgeving en beleid over onderwerpen die zowel voor het prudentieel als het integriteitstoezicht relevant zijn  
  • het uitwisselen van informatie en afstemmen van concrete toezichtactiviteiten 

Wegwijzer  
Bent u als kredietinstelling in Caribisch Nederland actief of wilt u actief worden?  Mocht u iets niet kunnen vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Publieksvoorlichting (in het Nederlands of het Engels). Bel ons op +31 020 524 9111 (gratis) op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd). Of e-mail naar info@dnb.nl.  

Bent u als kredietinstelling in Caribisch Nederland actief of wilt u actief worden? Onderaan deze pagina vindt u een download met informatie.

Kredietinstellingen

67KB DOCX
Download

Register Financiële Markten Caribisch Nederland- mei 2022

624KB PDF
Download