Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie PEP Good Practices (Wwft BES)

Consultatie Toezicht

Met onderhavig Good practice document beogen de Koninkrijkstoezichthouders aan de onder toezicht staande instellingen op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten een gezamenlijk richtpunt te geven voor de omgang met een politically exposed person (PEP), met inachtneming van de verschillen in wet- en regelgeving. 

Gepubliceerd: 01 november 2023

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

In de wet- en regelgeving van de landen in het Koninkrijk der Nederlanden zijn bepalingen opgenomen die dienstverleners moeten naleven bij de inrichting van hun bedrijfsvoering om witwassen en financiering van terrorisme via hun dienstverlening tegen te gaan (Wwft BES). Met onderhavig Good practice document beogen de Koninkrijkstoezichthouders aan de onder toezicht staande instellingen op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten een gezamenlijk richtpunt te geven voor de omgang met een politically exposed person (PEP), met inachtneming van de verschillen in wet- en regelgeving.

Dit document omvat niet-verplichtende aanbevelingen, maar geven inzicht in de door toezichthouders geconstateerde of te verwachten gedragingen in de beleidspraktijk. De good practices zijn indicatief van aard en sluiten daarmee niet uit dat voor instellingen een afwijkend, al dan niet strengere, toepassing van de onderliggende regels geboden is. De afweging betreffende de toepassing berust bij deze dienstverleners, die zelf volledig verantwoordelijk blijven voor de naleving van de wet- en regelgeving.

Reageren?

DNB en de AFM bieden hierbij gezamenlijk het onderhavige document ter publieke consultatie aan. U kunt reageren tot en met 15 december. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van PEP Good Practices (Wwft BES). Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u ook aan consultatie@dnb.nl mailen en doet niet af aan de rechtmatigheid van de publicatie van uw naam en/of functie tot aan die intrekking.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder Wbp BES vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zullen DNB en de AFM een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. Over de uitkomsten van de consultatie zal op dnb.nl gecommuniceerd worden, waaronder een feedbackstatement waarin (geaggregeerd) in wordt gegaan op de ingediende reacties. Ook wordt in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB gepubliceerd, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zullen DNB en de AFM de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.

Consultatie - Good Practice PEP Wwft BES

207KB PDF
Download Consultatie - Good Practice PEP Wwft BES