Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) is op grond van de Wfm BES belast met integriteittoezicht op en vergunningverlening aan trustkantoren in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gezamenlijk Caribisch Nederland of ook wel BES genoemd. De wetgever wil met de Wfm BES de integriteit van het financiële stelsel bevorderen door middel van regulering van de trustsector. De Wfm BES levert daarmee een bijdrage aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden en terrorismefinanciering via in Caribisch Nederland gevestigde trustkantoren. 

Toezichtpraktijk 
De operationele toezichtpraktijk – waar komen DNB en het onder toezicht staande trustkantoor elkaar tegen – bestaat uit een aantal typen activiteiten: 

  • het toelaten van een trustkantoor tot de markt (bijvoorbeeld door vergunningverlening); 
  • het verzamelen van informatie bij het onder toezicht staande trustkantoor en het beoordelen daarvan aan de hand van de toezichtvereisten; 
  • het bijsturen en interveniëren bij het onder toezicht staande trustkantoor bij niet-naleving van toezichtvereisten. 

Samenwerking met andere toezichthoudende instanties 
DNB werkt in de toezichtpraktijk nauw samen met andere binnen- en buitenlandse toezichthouders. 
In het kader van de Wfm BES en Wwft BES  speelt met name de samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Die samenwerking omvat onder meer: 

  • het afstemmen van lagere regelgeving en beleid ten aanzien van onderwerpen die zowel voor het prudentieel en het integriteitstoezicht relevant zijn; en 
  • het uitwisselen van informatie en afstemmen van concrete toezichtactiviteiten. 

Wegwijzer
Is uw trustkantoor in Caribisch Nederland actief of wilt u actief worden? Hier vindt u alle informatie. Mocht u iets niet kunnen vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Publieksvoorlichting (in het Nederlands of het Engels). Bel ons op +31 020 524 9111 (gratis) op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur (Nederlandse tijd). Of e-mail naar info@dnb.nl. 

Onderaan deze pagina vindt u een download en links met informatie.

Toezicht Trustkantoren CN

58KB DOCX
Download

Register Financiële Markten Caribisch Nederland- mei 2022

624KB PDF
Download