Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

9-12-2022 Nieuwe versie Verzekeraars Nationale Staten Taxonomy 2.0.0

Toezichtrapportages

Gepubliceerd: 09 december 2022

Op 9 december heeft DNB een nieuwe versie van de Nationale Staten taxonomie gepubliceerd. In deze versie is de nationale staat “Winst- en verliesrekening” geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van IFRS 17. Deze nieuwe staat T2G zal pas vanaf 1 januari 2024 van kracht worden (boekjaar 2023, referentiedatum 31 december 2023). De bestanden kunt u downloaden bij Nationale Staten – Specificaties. Voor meer informatie zie: Aangepaste rapportage-vereisten verzekeraars (dnb.nl). Voor boekjaar 2022 moet de huidige taxonomie versie 1.1.0 gebruikt te worden.

Ontdek gerelateerde artikelen