Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De belangrijkste documentatie over de Benchmarkrapportage zoals de CFI handleiding, validatieregels en taxonomie documenten zijn beschikbaar via deze webpagina.

Informatie over inloggen in het Digitaal Loket Rapportages (DLR) vindt u hier.

LET OP: deze pagina zal de komende periode nog worden aangevuld.

In het volgende instructiefilmpje worden de verschillende stappen bij het indienen van de rapportage doorlopen. De focus ligt hier op het gebruik van Excel. Dit filmpje is gemaakt voor het indienen van de MESRAP-rapportage, dus de namen van de formulieren wijken af van de CFI benchmark-rapportage.

Algemene documentatie CFI Benchmark

Introductiebrief CFI Benchmark

94KB PDF
Download

eHerkenning

62KB PDF
Download

Excel Templates

32KB XLSX
Download

CFI Benchmark Handleiding 1.1

226KB PDF
Download

CFI mapping DRA-DLR

16KB XLSX
Download

Taxonomie CFI Benchmark voor inzenden via XBLR

Release notes

136KB PDF
Download

Reporting framework

449KB ZIP
Download

Dictionary and Annotated Templates

254KB XLSX
Download

Reporting Data Dictionary

81KB ZIP
Download

Sample Instances

5KB ZIP
Download