Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Achtergrond

Voor rapportages vanaf 1 januari 2022 stelt De Nederlandsche Bank (DNB) alleen het Digitaal Loket Rapportages (DLR) nog beschikbaar aan rapporteurs om statistische rapportages in te dienen. Dit kanaal biedt meer mogelijkheden dan eerder gebruikte kanalen om rapporteurs elektronisch te notificeren over statistische rapportages. Een van die mogelijkheden is de functionaliteit om rapporteurs langs elektronische weg te rappelleren, die DNB recent heeft ontwikkeld. De voordelen hiervan voor DNB zijn onder andere dat het proces om te rappelleren doelmatiger wordt, er meer zicht ontstaat op of het rappel is aangekomen, het rappel (weer) direct terecht komt bij de persoon die de rapportage indient en de hoeveelheid papier zoals die eerder nodig was voor schriftelijke rappels vermindert. Met dit bericht informeren we u over wat rappelleren door elektronische notificatie betekent voor uw instelling.

De elektronische notificatie gaat in voor MESRAP-rapportages over het tweede kwartaal van 2022 (voor de Maand Effecten Rapportages, de MER, over juni 2022).

Elektronisch rappelleren in de praktijk

De introductie van elektronisch rappelleren gaat gepaard met diverse andere wijzigingen in samenhang met rappelleren, zoals hierna beschreven.

Geadresseerde en contactpersoon
Binnen het DLR kunnen rapporteurs een vertegenwoordiger aanstellen via eHerkenning, die namens hen de gehele, al dan niet gecentraliseerde, rapportage opstelt en aan DNB verstrekt. De rapporterende partij (rapporteur of diens vertegenwoordiger) is vervolgens zelf verantwoordelijk om in het DLR de gegevens van de contactpersoon/contactpersonen voor de in te dienen rapportage vast te leggen via de selfservice optie die daarvoor beschikbaar is in het DLR. De rappels voor de MESRAP- (en MER-) rapportages in elektronische vorm zijn gericht aan deze contactpersonen en niet zoals eerder in de brieven voor de schriftelijke rappels aan de directie van de instelling met de rapportageplicht. Rapporteurs van wie geen contactpersonen bekend zijn in het DLR en die hun rapportage niet tijdig indienen krijgen nog steeds een schriftelijk rappel gericht aan de directie.

Bij elektronisch rappelleren krijgt de contactpersoon een notificatie via de mail dat er een bericht in het DLR klaarstaat. Aan deze notificatie is niet af te lezen wat de inhoud van het bericht is of waar het bericht over gaat. De notificatie gaat daarom gepaard met een zogenaamde action to recall, om duidelijk te maken dat het bericht in het DLR om actie van de ontvanger van de notificatie vraagt. De ontvanger moet het bericht in het DLR vervolgens openen om te weten welke actie gevraagd wordt. In het geval van rappelleren zal dat de actie zijn om een achterstallige rapportage alsnog in te dienen.

Moment van rappelleren
DNB verstuurt rappels nu zo snel mogelijk nadat de formele datum om de rapportages in te dienen is verstreken. In de praktijk van elektronisch notificeren komt dat neer op de tweede werkdag na deze uiterste indiendatum voor de rapportages.

Aantal rappels
DNB verstuurt in het vervolg nog maar één rappel in plaats van meerdere zoals eerder gebruikelijk was.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.