Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Huishoudens worden gekenmerkt als de institutionele sector van de economie die alle natuurlijke personen in huishoudens omvat die langer dan een jaar in Nederland verblijven ongeacht hun nationaliteit.

Instellingen zonder Winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh) worden gekenmerkt als de institutionele sector van de economie die bestaat uit verenigingen en stichtingen waarvan de middelen voor het merendeel afkomstig zijn uit vrijwillige bijdragen van huishoudens en uit inkomen uit vermogen.

Potentiële rapporteurs die voor bovenstaande sectoren classificeren zijn benaderd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) om een populatie-onderzoeksformulier in te vullen. Op basis hiervan bepaalt DNB of een rapportageverplichting noodzakelijk is.

Populatieonderzoeksformulier Huishoudens en Izwh

37KB XLSX
Download