Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 mei 2018 Statistiek

U kunt de voor uw instelling geldende frequentie en indieningstermijnen van de wettelijk vereiste rapportages vinden in de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Rsfo) onder Bijlage 6.3 voor beleggingsondernemingen in Nederland en beheerders en in artikel 3 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 specifiek voor beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4 van de CRR (investment firms).

Tabel uiterste indieningstermijn staten voor beleggingsondernemingen en fondsbeheerders
Rapportageperiode/ verslagperiode
Frequentie
(vaste data)
Indieningstermijn Beleggingsonderneming en fondsbeheerders


31 maart Kwartaal Uiterlijk op 12 mei*
30 juni Kwartaal
Halfjaar
Uiterlijk op 11 augustus*
30 september Kwartaal Uiterlijk op 11 november*
31 december Kwartaal
Halfjaar
Jaar
Uiterlijk op 11 februari*

*Indien de inzendtermijn op een nationale feestdag of op een zaterdag of zondag valt dan zal de indiening op de eerstvolgende werkdag moeten plaatsvinden.

DNB treedt handhavend op tegen beleggingsondernemingen en fondsbeheerders die hun wettelijk verplichte rapportage van staten te laat indienen bij DNB.