Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

14 juli 2022 Toezicht
Het gebouw Toorop aan de voorkant gefotografeerd

DNB heeft een Q&A gepubliceerd over de beoordeling van het gebruik van leverage bij verwerving van gekwalificeerde deelneming in verzekeraars in het kader van verklaring van geen bezwaar (vvgb).

Kern

De kern van de beleidspraktijk is dat DNB de wettelijke plicht heeft om partijen die een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar willen verwerven, te toetsen op financiële soliditeit en te evalueren of de verworven onderneming (blijvend) aan de prudentiële eisen kan voldoen.

Evaluatie

Onderdeel hiervan is een evaluatie van de verplichtingen uit de financieringsconstructie, waaronder gebruik van vreemd vermogen. Het belang van publiekelijk communiceren van de beleidspraktijk is dat overnemende partijen vooraf op de hoogte zijn van de eisen van DNB.

Sector(en)

  • Verzekeraars