Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bestuurlijke boete voor Robein Effectendienstverlening N.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 oktober 2023 een bestuurlijke boete van € 13.500,-, opgelegd aan Robein Effectendienstverlening N.V. (Robein). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Robein de wettelijk vereiste kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2022 en de jaarrapportage over het jaar 2022 niet tijdig aan DNB heeft verstrekt.

Gepubliceerd: 27 juni 2024

Een man loopt langs de buitenentree van het Toorop-gebouw

Overtreding

Robein heeft haar wettelijk verplichte rapportages niet tijdig aan DNB verstrekt. De rapportage over het vierde kwartaal van 2022 en de rapportage over het jaar 2022 hadden uiterlijk op 13 februari 2023 in het bezit van DNB moeten zijn. Deze rapportages zijn echter door DNB pas op 14 februari 2023 ontvangen. Daarmee heeft Robein de Wet op het financieel toezicht overtreden. Bij besluit van 10 oktober 2023 heeft DNB hiervoor - in lijn met het handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages - aan Robein een boete van € 13.500,- opgelegd.

Bezwaar

Robein heeft geen bezwaar tegen de boete ingediend. Hierdoor is het boetebesluit onherroepelijk geworden.

Lees hieronder het volledige boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 – 020 1068 (gratis).

Boetebesluit Robein Effectendienstverlening N.V.

308KB PDF
Download Boetebesluit Robein Effectendienstverlening N.V.

Actuele stand van zaken Robein Effectendienstverlening NV

75KB PDF
Download Actuele stand van zaken Robein Effectendienstverlening NV

Ontdek gerelateerde artikelen