Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Ons laatste nieuws direct in uw mail ontvangen? 
Dat kan met de DNB Nieuwsservice.

Meld u aan

Boete voor Aegon Bank N.V. vanwege onvoldoende beheersen van kredietrisico’s

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 5 februari 2024 aan Aegon Bank N.V. (Knab) een bestuurlijke boete opgelegd. DNB heeft deze bestuurlijke boete aan Knab opgelegd omdat zij de kredietrisico’s binnen een gedeelte van haar portefeuille consumenten- en MKB-leningen niet voldoende heeft beheerst gedurende de periode van 11 februari 2019 tot en met tenminste 25 maart 2022. Hiermee heeft Knab het vereiste van een beheerste bedrijfsvoering overtreden uit de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Gepubliceerd: 20 februari 2024

DNB Toorop aan het water

Overtreding

DNB heeft in 2019 aan Knab een aanwijzing gegeven waarin DNB heeft vastgesteld dat Knab onder meer geen adequaat beleid heeft gevoerd dat haar in staat stelt haar kredietrisico’s met betrekking tot leningen die door lending platforms zijn gegenereerd, te beheersen. Op deze platforms worden vragers en aanbieders van krediet bij elkaar gebracht om leningen aan te gaan. In 2022 heeft DNB nader onderzoek gedaan naar de beheersing door Knab van haar kredietrisico’s met betrekking tot voornoemde leningen. Uit dit onderzoek bleek dat Knab nog steeds tekortschoot in de beheersing van de kredietrisico’s op deze leningen en daarmee nog steeds in overtreding was van artikel 3:17 van de Wft.

Op grond van de Wft moeten financiële instellingen beschikken over een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf. Hiermee kunnen financiële instellingen relevante risico’s beheersen. Bij Knab ging het om de risico’s verbonden aan de leningen die zij via lending platforms verstrekte. Een gebrek aan voldoende beheersing van deze risico’s had kunnen leiden tot verliezen, die niet waren ingecalculeerd en waardoor de soliditeit van Knab aangetast had kunnen worden. Het is DNB overigens niet gebleken dat voornoemde risico’s daadwerkelijk zijn gematerialiseerd.

Sinds het onderzoek van DNB heeft Knab stappen gezet om de genoemde kredietrisico’s te mitigeren.

Boete

De boete voor de overtreding die Knab heeft begaan is conform het Algemene boetetoemetingsbeleid DNB, vastgesteld op 2.968.750 euro.

DNB heeft bij de vaststelling van de boete meegewogen dat Knab al in 2019 een aanwijzing van DNB heeft gekregen voor deze overtreding. DNB acht het van groot belang dat instellingen voldoen aan door DNB gegeven aanwijzingen. Daarnaast heeft DNB in positieve zin meegewogen dat Knab herstelmaatregelen heeft genomen, die zien op het afbouwen van de portefeuille die zij heeft bij de lending platforms en het aanhouden van een aanvullende buffer ter mitigatie van het kredietrisico dat voortkwam uit de portefeuille.

Bezwaar

Knab heeft na ontvangst van het boetebesluit de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen het besluit.

Lees hieronder het volledige boetebesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Maatregel

Bezwaar

Beroep

Hoger Beroep

Opgelegd

Ingesteld

Beslissing op Bezwaar

Ingesteld

Uitspraak gedaan

Ingesteld

Uitspraak gedaan

5 februari 2024

Geen

 

 

 

 

 

Boetebesluit Aegon Bank NV Knab

618KB PDF
Download Boetebesluit Aegon Bank NV Knab

Ontdek gerelateerde artikelen