Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor Black Swan Capital wegens onvoldoende eigen vermogen

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 21 mei 2024 een bestuurlijke boete van 15.810 euro opgelegd aan beleggingsonderneming Black Swan Capital B.V. (BSC), omdat BSC vanaf ultimo 2019 tot 21 juli 2023 niet over voldoende eigen vermogen beschikte.

Gepubliceerd: 30 mei 2024

Toorop ingang

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat BSC de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) heeft overtreden, doordat zij niet over het benodigde minimumbedrag aan eigen vermogen beschikte.

Naleving van deze kapitaaleis zorgt ervoor dat ook in minder gunstige omstandigheden de instelling over voldoende kapitaal beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

DNB heeft vastgesteld dat BSC per 21 juli 2023 weer aan de voor haar geldende kapitaaleis voldoet.

Boete

De boete voor de overtreding die BSC heeft begaan is conform het Algemene boetetoemetingsbeleid DNB vastgesteld op 15.810 euro.

DNB heeft bij de vaststelling van de boete meegewogen dat BSC maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van herhaling van de overtreding.

Bezwaar

BSC heeft na ontvangst van het boetebesluit de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen het besluit.

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Black Swan Capital B.V. en tot openbaarmaking van de bestuurlijke boete

268KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Black Swan Capital B.V. en tot openbaarmaking van de bestuurlijke boete

Actuele stand van zaken Black Swan Capital B.V.

24KB PDF
Download Actuele stand van zaken Black Swan Capital B.V.