Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor Pelican Payment Services B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 16 november 2023 een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd aan Pelican Payment Services B.V. (PPS). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat PPS de wettelijk verplichte jaarrekening over het boekjaar 2022 niet aan DNB heeft verstrekt.

Gepubliceerd: 08 mei 2024

Toorop ingang

Overtreding

PPS heeft haar wettelijk verplichte jaarrekening over het boekjaar 2022 niet tijdig aan DNB verstrekt. De jaarrekening diende uiterlijk op 30 juni 2023 in het bezit van DNB te zijn. Daarmee heeft PPS de Wet op het financieel toezicht overtreden. Bij besluit van 16 november 2023 heeft DNB hiervoor – in lijn met het handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages – aan PPS een boete van € 10.000,- opgelegd.

Bezwaar

Het door PPS ingediende bezwaar is op 28 februari 2024 ingetrokken. Hierdoor is het boetebesluit onherroepelijk geworden.

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Pelican Payment Services B.V.

160KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Pelican Payment Services B.V.

Actuele stand van zaken Pelican Payment Services B.V.

74KB PDF
Download Actuele stand van zaken Pelican Payment Services B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen