Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB publiceert factsheet over verloop DGS-uitkering Amsterdam Trade Bank

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een factsheet gepubliceerd over de uitvoering en het verloop van de uitkeringen onder het depositogarantiestelsel (DGS) voor Amsterdam Trade Bank (ATB) in 2022. DNB is samen met het Depositogarantiefonds (DGF) de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie.

Gepubliceerd: 30 januari 2024

Pinnen bij een geldmaat.

Met deze factsheet geeft DNB inkijk in de DGS-uitkeringsorganisatie en de belangrijkste ondernomen stappen tijdens de uitkering voor ATB. Tevens laten we zien hoe DNB ervoor zorgt dat de DGS-vergoedingen binnen de wettelijke uitkeringstermijn beschikbaar worden gemaakt. Deze termijn is per 1 januari 2024 zeven werkdagen. Tijdens de laatste DGS-uitkering in Nederland, voor DSB Bank, was dit nog 3 maanden.

Vergoedingen binnen 7 werkdagen beschikbaar gesteld

Op vrijdag 22 april 2022 is ATB op eigen verzoek failliet verklaard nadat de bedrijfsvoering van de bank ernstig verstoord was geraakt als gevolg van de sancties tegen Rusland en aan Rusland gelieerde personen en entiteiten. Diezelfde dag heeft DNB het DGS geactiveerd voor ATB. DNB en het DGF hebben de DGS-vergoedingen vervolgens binnen zeven werkdagen beschikbaar gesteld. Op de derde werkdag na het faillissement konden rekeninghouders via een online webportaal het rekeningnummer doorgeven waarnaar DNB vervolgens de vergoeding overmaakte.

Binnen één maand na het faillissement was 95% van het totaal gegarandeerde spaargeld uitgekeerd. In de afgelopen twee jaar heeft DNB € 670 miljoen aan gegarandeerd geld uitbetaald aan gedupeerde rekeninghouders van ATB. De DGS-uitkering voor ATB kende een aantal bijzonderheden, zoals de uitkering aan Duitse (overleden) rekeninghouders en houders van de zogenoemde ‘slapende rekeningen’.

Voorbereid op een uitkeringstermijn van 7 werkdagen

Per 1 januari 2024 is de wettelijke uitkeringstermijn verkort naar zeven werkdagen. Deze uitkeringstermijn is stapsgewijs teruggebracht van 20 werkdagen in 2017. Met de invoering en ontwikkeling van het Individueel Klantbeeld (IKB) is de overdracht van de bankadministratie na een bankfaillissement sterk verbeterd. De kwaliteit en tijdigheid van de aanlevering van het IKB-bestand is cruciaal om binnen zeven werkdagen de DGS-vergoedingen beschikbaar te maken. Daarnaast heeft DNB een DGS-uitkeringsapplicatie ontwikkeld waarop, na verwerking van het IKB-bestand, rekeninghouders kunnen inloggen en waarmee uitbetalingen geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd.

Het depositogarantiefonds (DGF) zorgt ervoor dat de financiering voor de DGS-uitkering tijdig beschikbaar is. Banken dragen hieraan sinds 2016 ieder kwartaal premies af. In de loop van 2024 bereikt het fonds haar doelomvang van 0,8% (circa € 4,8 miljard) van het door de depositogarantie gegarandeerde geld in Nederland. Tot slot zorgen we ervoor dat de DGS-uitkeringsorganisatie zo goed mogelijk is voorbereid. Hiervoor zijn draaiboeken opgesteld en worden er regelmatig crisissimulaties uitgevoerd.

Factsheet en video

Lees meer over het verloop van de DGS-uitkering voor ATB, de bijzonderheden van deze DGS-uitkering en krijg een inkijk in de DGS-uitkeringsorganisatie van DNB in de factsheet: 

Factsheet DGS-uitkering Amsterdam Trade Bank

571KB PDF
Download Factsheet DGS-uitkering Amsterdam Trade Bank

In deze explainer video kom je meer te weten over de DGS-uitkering voor ATB:

Ontdek gerelateerde artikelen