Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aankondiging (eerste) uitvraag over regievoering nieuwe pensioenregeling

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 16 september 2021

Collega's overleggen aan ronde tafel

Als fonds opereert u tijdens de transitie naar een nieuwe pensioenregeling (NPR) in een complex stakeholdersveld. U bent straks eindverantwoordelijk om de transitie beheerst en evenwichtig te laten verlopen. Als toezichthouder willen wij graag inzicht in welke acties u onderneemt om invulling te geven aan deze regierol.

Waarom deze uitvraag?

Met de uitvraag krijgen wij inzicht in de voortgang van uw voorbereiding op de transitie naar een NPR en vooral in de risico’s die op dit moment relevant zijn. Dit dient twee doelen. Met uw antwoorden kunnen wij in de eerste plaats onze toezichtcapaciteit daar inzetten waar de grootste risico’s bestaan, wat bijdraagt aan efficiënt en effectief toezicht. In de tweede plaats krijgen we inzicht welk fonds wanneer verwacht over te stappen. We snappen goed dat dit een indicatie is, die door de tijd heen kan wijzigen. Door hier toch een beeld bij te krijgen weten wij ook in welke jaren wij de meeste (aan)vragen van fondsen kunnen verwachten en kunnen wij ons hier intern op voorbereiden.

Deze uitvraag zal periodiek herhaald worden tot het einde van de transitieperiode. Naarmate de transitie vordert zullen nieuwe risico’s opkomen en zal in de wet- en regelgeving ook concreter worden wat er van u wordt verwacht. Daarop zullen de vragen aangepast worden.

Hoe is DNB tot deze vragenlijst gekomen?

Wij zijn ons er goed bewust van dat deze uitvraag een extra belasting van de sector is. Om onnodige belasting te voorkomen is de uitvraag in dialoog met de sector opgesteld. Eerder dit jaar hebben we als eerste stap een pilot uitgevoerd bij zes fondsen, waarmee we de vragenlijst hebben aangescherpt en ingekort. Op 28 juni jl. hebben we 25 bestuurders uitgenodigd voor een rondetafelbijeenkomst, om de voortgang van de transitie naar een NPR te bespreken. Input van de rondetafelbijeenkomst is ook verwerkt in de uitvraag. Uiteraard is deze vragenlijst vergeleken met andere uitvragen zodat er geen dubbele informatie wordt uitgevraagd. En om de sector niet te belasten met dubbele uitvragen zijn ook vragen van AFM in de uitvraag opgenomen.   

Uitvraag geeft u mogelijkheden tot benchmarking

In Q1 2022 krijgt u een sectorbrede terugkoppeling van de uitkomsten van de uitvraag, zodat u de voortgang bij uw fonds kunt vergelijken met de sectorbrede benchmark. Daarmee leidt deze uitvraag niet alleen tot inzichten voor DNB, maar ook voor uzelf.

Tot slot

Deze uitvraag wordt op maandag 4 oktober 2021 beschikbaar gesteld via Digitaal Loket Rapportages (DLR). U kunt het excelbestand met uw antwoorden van maandag 25 oktober tot en met maandag 1 november 2021 uploaden in DLR.

Meer informatie over DLR vindt u hier.

Uitvraag regievoering NPR

60KB PDF
Download Uitvraag regievoering NPR