Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanpassing uniforme scenario-set per 1 januari 2021

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 15 februari 2021

Werken met grafieken

DNB heeft met ingang van 1 januari 2021 modelparameters van de uniforme scenario-set aangepast ten opzichte van het advies van de Commissie Parameters 2019.

Aanleiding hiervoor waren signalen van pensioenuitvoerders dat de (gemiddelde) rente op lange termijn in de scenario-set te hoog lag, met te optimistische verwachte pensioenuitkomsten als gevolg. De Minister van SZW heeft DNB naar aanleiding van deze signalen verzocht om zo nodig maatregelen te nemen.

Door de aanpassing valt de (gemiddelde) rente op lange termijn in de scenario-set lager uit. Daarmee sluit de scenario-set beter aan bij de huidige marktomstandigheden. Overige aspecten van het model zijn ongewijzigd. De aangepaste uniforme scenario-set draagt bij aan een realistischere voorlichting aan deelnemers over de verwachte uitkomsten van hun pensioen en aan representatievere uitkomsten van de haalbaarheidstoets.

De aanpassing is bedoeld als tijdelijke oplossing. Op basis van het onderzoek van DNB naar de aanpassing en het daarbij ingewonnen commentaar uit de wetenschap concludeert DNB namelijk dat voor een oplossing voor de langere termijn een grondig onderzoek naar het optimale model en daarbij behorende modelparameters voor de uniforme scenario-set gewenst is. Het door de minister op 1 december 2020 aangekondigde onafhankelijk, technisch advies over scenario-sets is hierbij relevant.

De uniforme scenario-set, inclusief de aanpassing daarvan door DNB per 1 januari 2021, dient gebruikt te worden voor de haalbaarheidstoets en voor de berekeningen op basis van de Uniforme Rekenmethodiek. De modelparameters, inclusief de aanpassing van DNB, zijn niet ontworpen om er conclusies aan te verbinden met betrekking tot het voorgenomen nieuwe pensioenstelsel, zoals bijvoorbeeld over premiestelling of over invaren.

Een nadere toelichting over de aanpassing treft u op onze website.

Ontdek gerelateerde artikelen