Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bestuurlijke boetes van DNB aan Stichting GSFS Pensionfund en drie feitelijk leidinggevenden, en aan GSFS Asset Management B.V. en een feitelijk leidinggevende vernietigd

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 06 februari 2017

DNB Toorop aan het water

*Aangepast op 11 november 2021

Het CBb heeft op 26 oktober 2021 in hoger beroep de boetes vernietigd die DNB in 2017 heeft opgelegd aan Stichting GSFS Pensionfund en drie feitelijk leidinggevenden en aan GSFS Asset Management B.V. en een feitelijk leidinggevende voor het overtreden van art. 116 Pw.

Toelichting

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 27 januari 2017 bestuurlijke boetes opgelegd aan:

◾Stichting GSFS Pensionfund (GSFS Pf) van EUR 10.000,-,

◾drie feitelijk leidinggevenden van GSFS Pf van ieder EUR 25.000,-,

◾GSFS Asset Management B.V. (GSFS AM) van EUR 4.977.500,-,

◾een feitelijk leidinggevende van GSFS AM van EUR 50.000,-

vanwege het overtreden van artikel 116 van de Pensioenwet, dan wel het feitelijk leidinggeven aan deze overtreding, dan wel het medeplegen van deze overtreding, dan wel het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van deze overtreding.

Overtreding

Op grond van artikel 116 van de Pensioenwet is het een pensioenfonds uitsluitend toegestaan activiteiten te verrichten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. Naar het oordeel van DNB had GSFS Pf, in bewuste en nauwe samenwerking met GSFS AM, op grote schaal dividendarbitrage activiteiten verricht, waarbij de aankoop van aandelen werd gefinancierd met andere middelen dan de ingelegde premies en de omvang van het belegd vermogen de omvang van de ingelegde pensioenpremies vele malen overschreed. Hiermee was DNB van mening dat GSFS Pf, en GSFS Asset Management als medepleger, artikel 116 van de Pensioenwet hebben overtreden. Naar het oordeel van DNB hadden de beboete natuurlijke personen feitelijk leiding gegeven aan deze overtredingen.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtredingen van artikel 116 van de Pensioenwet bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boetes dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van betrokkenen. De bestuurlijke boete voor GSFS Pf is onder meer in verband met het beperken van schade voor de deelnemers gematigd. Met de bestuurlijke boete voor GSFS AM werd mede het door haar met de overtreding behaalde voordeel ontnomen.

Procesverloop boetes

GSFS Pf, GSFS AM en de leidinggevenden hebben tegen de boetes bezwaar gemaakt. Bij beslissingen op bezwaar van 15 februari 2018 heeft DNB de bezwaren van GSFS Pf, GSFS AM en de genoemde natuurlijke personen ongegrond verklaard, behalve voor wat betreft de hoogte van de aan GSFS AM opgelegde boete. Deze boete is verlaagd naar EUR 2.995.353,-. Redengevend hiervoor was dat DNB aan de hand van de op dat moment overgelegde gegevens aannemelijk achtte dat het door GSFS AM behaalde voordeel uitkwam op EUR 2.957.853.

Vervolgens heeft DNB op 28 februari 2019 ambtshalve de aan GSFS AM opgelegde boete verlaagd naar EUR 37.500,-, omdat DNB het aan de hand van de hangende beroep overgelegde gegevens niet langer aannemelijk achtte dat het door GSFS AM behaalde voordeel hoger was dan EUR 2 mln, waarmee de boete niet langer mede gebaseerd kon worden op het met de overtreding behaalde voordeel.

De door GSFS Pf en de leidinggevenden tegen de beslissingen op bezwaar ingestelde beroepen zijn door de rechtbank Rotterdam op 12 juni 2019 ongegrond verklaard. Het door GSFS AM tegen de beslissing op bezwaar ingestelde beroep is door de rechtbank Rotterdam op 12 juni 2019 niet-ontvankelijk verklaard voor zover gericht tegen de hoogte van de door DNB opgelegde boete en voor het overige ongegrond verklaard.

GSFS Pf, GSFS AM en de leidinggevenden zijn op 19 juli 2019 tegen deze uitspraken in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Naar aanleiding van het op 11 december 2020 in werking getreden Algemeen Boetetoemetingsbeleid DNB heeft DNB op 5 februari 2021 ambtshalve de aan GSFS AM opgelegde boete nogmaals verlaagd naar EUR 16.667.

Bij uitspraken van 26 oktober 2021 heeft het CBb in hoger beroep geoordeeld dat het ten tijde van belang voor GSFS Pf, GSFS AM en de leidinggevenden niet voorzienbaar was dat de beleggingsactiviteiten in strijd waren met het verbod op nevenactiviteiten uit artikel 116, eerste lid, van de Pensioenwet. Het CBb heeft daarom de bestuurlijke boetes vernietigd. Lees hier het persbericht.

Hieronder is het procesverloop schematisch weergegeven.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Fase

Datum

Uitkomst GSFS Pf

Uitkomst leidinggevenden GSFS Pf

Uitkomst GSFS AM

Uitkomst leidinggevende GSFS AM

Boetebesluit

27 januari 2017

Boete EUR 10.000,-

Boete EUR 25.000,-

Boete EUR 4.977.500,-

Boete EUR 50.000,-

Beslissing op bezwaar

15 februari 2018

Ongegrond verklaard

Ongegrond verklaard

Gedeeltelijk gegrond verklaard, boete verlaagd naar EUR 2.995.353,-

Ongegrond verklaard

Wijzigings-besluit

28 februari 2019

N.v.t.

N.v.t.

Boete verlaagd naar EUR 37.500,-, boete niet langer mede gebaseerd op het met de overtreding behaalde voordeel

N.v.t.

Uitkomst beroep

12 juni 2019

Ongegrond verklaard

Ongegrond verklaard

Niet-ontvankelijk verklaard voor zover gericht tegen boetehoogte, voor het overige ongegrond verklaard

Ongegrond verklaard

Hoger beroep ingesteld

19 juli 2019

19 juli 2019

19 juli 2019

19 juli 2019

19 juli 2019

Wijzigings-besluit

5 februari 2021

N.v.t.

 

N.v.t.

Boete verlaagd naar EUR 16.667, vanwege toepassing Algemeen Boete-toemetings-beleid DNB

 

 

N.v.t.

Uitkomst hoger beroep

26 oktober 2021

Hoger beroep gegrond verklaard, boete vernietigd

 

Hoger beroep gegrond verklaard, boetes vernietigd

 

Hoger beroep gegrond verklaard, boete vernietigd

 

Hoger beroep gegrond verklaard, boete vernietigd

 

Lees hieronder het volledige boetebesluit van Stichting GSFS Pensionfund en het volledige boetebesluit van GSFS AM.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan GSFS Asset Management B.V.

1,6MB PDF
Download Beschikking Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan GSFS Asset Management B.V.

Beschikking Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan Stichting GSFS Pensionfund

1,5MB PDF
Download Beschikking Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan Stichting GSFS Pensionfund

Ontdek gerelateerde artikelen