Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Jaarrapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2021 aangeboden aan minister Kaag van Financiën

Nieuwsbericht betalingsverkeer

Gepubliceerd: 25 juli 2022

Senior aan het pinnen bij geldautomaat

Op19 mei kwam het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) bijeen voor haar Voorjaarsoverleg. Een van de zaken die op de agenda stond, was het vaststellen van MOB-jaarrapportage 2021.

Behaalde resultaten én prioriteiten

Het MOB heeft zijn jaarrapportage 2021 met een aanbiedingsbrief aan minister Kaag van Financiën toegezonden. De minister heeft de rapportage vervolgens voorgelegd aan de Tweede Kamer. De jaarrapportage beschrijft wat het MOB in 2021 heeft ondernomen om de maatschappelijke efficiency, veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer in Nederland te bevorderen, en welke resultaten zij geboekt heeft. Ook bevat het de prioriteiten van het MOB voor 2022.

Bij de oprichting van het MOB in 2002 – het MOB viert dit jaar haar twintigste verjaardag – is afgesproken dat het MOB jaarlijks een rapport uitbrengt aan de Minister van Financiën, die de jaarrapportage vervolgens doorzendt naar de Tweede Kamer.

Andere zaken die in het MOB van 19 mei aan bod kwamen 

Ook sprak het MOB op 19 mei over het overeengekomen Convenant Contant Geld, de voortgang van het actieplan “Toegankelijk Betalingsverkeer” en het faillissement van waardevervoerder RCCS.  Meer daarover is na te lezen in het nieuwsbericht “Resultaten van de MOB-vergadering 19 mei 2022”.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor een veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer voor iedereen. Het MOB wordt voorgezeten door DNB en komt twee keer per jaar bijeen.

Ontdek gerelateerde artikelen