Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verdiepend onderzoek naar de impact van de digitalisering van het betalingsverkeer

Nieuwsbericht betalingsverkeer

Gepubliceerd: 06 april 2022

Impact Van De Digitalisering

Uit de Bereikbaarheidsmonitor 2021 blijkt dat de meeste consumenten de toegankelijkheid van betaaldiensten positief waarderen en tevredener zijn dan een paar jaar geleden, maar dat sommige groepen consumenten juist een achteruitgang ervaren. Het risico bestaat dat de digitalisering van het betalingsverkeer niet alleen maar voordelen biedt en dat er een tweedeling in de maatschappij ontstaat. DNB doet daarom verdiepend onderzoek.

Doelstellingen van het onderzoek

Het onderzoek kent twee doelstellingen. Ten eerste moet het beter inzicht bieden in welke mensen moeite hebben met de digitalisering van betaaldiensten en de grootte van deze groep. Het gaat daarbij om zaken als het opnemen van contant geld, het geven van betaalopdrachten, het openen van een betaalrekening, het opvragen van het saldo en bij- en afschrijvingen en het activeren van een bankpas.

Ten tweede moet het onderzoek beter inzicht bieden in de knelpunten die mensen ervaren die moeite hebben met digitalisering van betaaldiensten en in de verbeteringen die nodig zijn om zelfstandig betaaldiensten te kunnen verrichten. Diverse groepen worden onderzocht. Denk aan mensen met lage digitale vaardigheden, ouderen, laaggeletterden, migranten en mensen met een functiebeperking.

Kennisinventarisatie en onderzoek met focusgroepen

DNB zal dat enerzijds doen door bestaande onderzoeken te inventariseren en bestaande data nader te analyseren. Dat moet beter inzicht bieden en leiden tot een betere inschatting van de omvang van de groep mensen die problemen ervaart met de digitalisering van het betalingsverkeer.

Daarnaast gaat in 2022 een kwalitatief onderzoek naar knel- en verbeterpunten plaatsvinden. Dat gebeurt met behulp van een gespecialiseerd onderzoeksbureau dat gebruik zal maken van diepte-interviews en/of focusgroepen. Dit zijn kleinere groepen mensen waar een gesprek mee gevoerd wordt om door te kunnen vragen wat precies problemen, ervaringen en wensen zijn.

Beoogde publicatie najaar 2022

De bedoeling is dat het onderzoek in het najaar van 2022 gepubliceerd wordt. Het onderzoek kan dan dienen als input bij de uitvoering van het Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer, wat de toegankelijkheid van kwetsbare groepen tegen de achtergrond van digitalisering van betaaldiensten en sluiting van bankkantoren probeert te verbeteren.

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’

Ontdek gerelateerde artikelen