Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Betalingsverkeer toegankelijk voor kwetsbare groepen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 10 augustus 2021

Senior bij geldautomaat

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer komt in actie voor beter toegankelijk en bereikbaar betalingsverkeer voor kwetsbare groepen.

Voor de meeste consumenten is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten nog steeds goed en op sommige punten zelfs verbeterd, zo blijkt uit de resultaten van de Bereikbaarheidsmonitor 2021. Toch ervaren veel mensen uit kwetsbare groepen een achteruitgang in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten. Voor deze mensen is het steeds moeilijker om zelfstandig dagelijkse bank- en betaalzaken uit te voeren. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft daarom een actieplan opgesteld om dit te verbeteren.  

Voorkomen dat kwetsbare mensen in het betalingsverkeer worden uitgesloten

Een aanzienlijk deel van de kwetsbare groepen ervaart een achteruitgang in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten, blijkt uit de Bereikbaarheidsmonitor 2021. Dit lijkt samen te hangen met de verdergaande digitalisering van bank- en betaaldiensten en de sluiting van bankkantoren. Het MOB heeft deze Bereikbaarheidsmonitor 2021, samen met de MOB-jaarrapportage 2020, aan demissionair minister Hoekstra van Financiën aangeboden. De Minister heeft beide documenten aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het MOB vindt het belangrijk dat banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen om ervoor te zorgen dat ook de meer kwetsbare mensen – zoals mensen met een fysieke of mentale beperking, ouderen, mensen die minder digitaal vaardig zijn of geen internet hebben, laagopgeleiden – goed kunnen blijven deelnemen aan het betalingsverkeer. Daarom heeft het MOB een actieplan vastgesteld.  

Actieplan om het tij te keren

Dat plan richt zich op het verbeteren van de bekendheid van bestaande initiatieven van de banken voor kwetsbare groepen, zoals mobiele zorgcoaches, servicepunten of een klantenservice, speciaal beschikbaar voor kwetsbare groepen. Ook wil het MOB met het actieplan waar nodig de dienstverlening van banken verbeteren via persoonlijke aandacht op lokaal niveau. Banken ontwikkelen bovendien een gezamenlijk stappenplan dat gebruikt kan worden bij de sluiting van een lokaal bankkantoor. Ook worden samen met maatschappelijke organisaties gekeken naar de behoeftes van kwetsbare groepen en passende oplossingen bedacht voor knelpunten die nog onvoldoende door bestaande initiatieven kunnen worden verholpen.

Lees meer in ons DNBulletin

Andere in het MOB behandelde onderwerpen

Het MOB heeft in haar Voorjaarsoverleg van 20 mei 2021 daarnaast gesproken over de fraude-ontwikkelingen in het betalingsverkeer. Onder meer de schade door bankhelpdeskfraude in combinatie met telefonische spoofing en de vergoeding van deze schade door banken uit coulance is besproken. Voor meer informatie daarover, zie de resultaten van de MOB-vergadering van 20 mei 2021.

Het MOB is een overlegplatform waarin organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer voor iedereen. Het MOB wordt voorgezeten door DNB en komt twee keer per jaar bijeen.

Ontdek gerelateerde artikelen