Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB in 2017 voor ER Capital Vermogensbeheer B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 04 juli 2018

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank heeft aan ER Capital Vermogensbeheer B.V. een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat ER Capital Vermogensbeheer B.V. de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2017 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

ER Capital Vermogensbeheer B.V. heeft niet binnen de voorgeschreven termijn de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2017 aan DNB verstrekt. De rapportage is niet uiterlijk op 12 mei 2017 ingediend, maar op 19 mei 2017. Hiermee heeft ER Capital Vermogensbeheer B.V. artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. DNB heeft hiervoor op 4 oktober 2017 een bestuurlijke boete opgelegd. Het hiertegen door ER Capital Vermogensbeheer B.V. ingediende bezwaar is door DNB op 6 februari 2018 ongegrond verklaard. ER Capital Vermogensbeheer B.V. heeft hiertegen geen beroep ingesteld, zodat het boetebesluit op 20 maart 2018 onherroepelijk is geworden.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van ER Capital Vermogensbeheer B.V.

Procesverloop

Fase

 

Datum

Uitkomst

Boete

 

4 oktober 2017

 

Bezwaar ingesteld

 

8 november 2017

 

Beslissing op bezwaar

 

6 februari 2018

ongegrond verklaard

Beroep ingesteld

 

n.v.t.

 

Uitkomst beroep

 

n.v.t.

 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boetebesluit ER Capital Vermogensbeheer BV

1,1MB PDF
Download Boetebesluit ER Capital Vermogensbeheer BV

Beslissing op bezwaar ER Capital Vermogensbeheer BV

1,5MB PDF
Download Beslissing op bezwaar ER Capital Vermogensbeheer BV

Ontdek gerelateerde artikelen