Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB voor HJCO Capital Partners B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 21 december 2018

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan HJCO Capital Partners B.V. (HJCO) een bestuurlijke boete van EUR 16.625,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat HJCO de rapportage over het derde kwartaal van 2017 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

HJCO heeft niet binnen de voorgeschreven termijn de kwartaalrapportage aan DNB verstrekt. De rapportage is niet uiterlijk op 13 november 2017 ingediend, maar op 16 november 2017. Hiermee heeft HJCO artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. DNB heeft hiervoor op 15 februari 2018 een boete opgelegd.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen onder meer rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van HJCO.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

15 februari 2018

 

Bezwaar ingesteld

27 maart 2018

 

Beslissing op bezwaar

17 juli 2018

ongegrond verklaard

Beroep ingesteld

n.v.t.

 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking bestuurlijke boete aan HJCO Capital Partners

157KB PDF
Download Beschikking bestuurlijke boete aan HJCO Capital Partners

Ontdek gerelateerde artikelen