Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Brief DNB aan de VBNL

Gepubliceerd: 16 februari 2021

DNB Toorop aan het water

Op 10 februari hebben wij gereageerd op een brief van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL). In die brief had de VBNL een aantal vragen over ons toezicht, met name over ons toezicht op de naleving van sanctiewetgeving. Omdat wij merken dat er in de sector vragen zijn over onze reactie, delen wij onze brief graag via deze nieuwsbrief. U kunt onze brief hieronder downloaden.

In onze brief gaan we in op de verschillende stellingen en vragen van de VBNL. Zo bespreken we de eisen aan de integriteitsrisicoanalyse, aan de registratie van cryptoaanbieders en de eisen die voortvloeien uit sanctiewetgeving. Verder benoemen we de verschillende momenten waarop wij deze eisen, met name die op het gebied van sanctiewetgeving, aan de sector kenbaar hebben gemaakt.

Reactie brief VBNL

261KB PDF
Download Reactie brief VBNL

Deze pagina is aangevuld op 28-10-2021.

Op 26 april 2021 heeft het CBb een uitspraak gedaan waarin de naleving van de Sanctiewet 1977, en de wijze waarop DNB toezicht dient te houden op naleving van deze vereisten door onder toezicht staande instellingen, centraal stonden. DNB ziet naar aanleiding van deze ontwikkeling in recente jurisprudentie, reden om op een meer risicogebaseerde wijze invulling te geven aan de naleving van de Sanctiewet 1977, voor zover het gaat om het vaststellen dat de opgegeven persoon ook daadwerkelijk de ontvanger of verzender is van de crypto. DNB heeft recentelijk ook in een beslissing op bezwaar, waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond, in lijn met de genoemde jurisprudentie een eerder door DNB genomen besluit heroverwogen. DNB heeft haar website hierop aangepast. Op korte termijn zal DNB de genoemde pagina veranderen van een factsheet in een Q&A.

Ontdek gerelateerde artikelen