Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie EBA Pillar 3 disclosure van renterisico

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 22 juni 2021

France, Paris, La Defense district

De EBA consulteert nieuwe technische uitvoeringsnormen (ITS) voor de openbaarmaking van renterisico.

Deze concept-ITS stellen een geharmoniseerde openbaarmaking voor van de blootstelling van instellingen op renterisico conform artikel 448 van de Verordening kapitaalvereisten (CRR2) die vanaf 28 juni 2021 van toepassing is. Hiermee kunnen stakeholders het renterisicobeheer van de instelling beoordelen en de rentegevoeligheid van de economische waarde van eigen vermogen (EVE) en de netto rente-inkomsten (NII).

De EBA werkt momenteel aan de implementatie van de Bazelse standaarden voor renterisico. De concept-ITS maken hier onderdeel van uit. Omdat andere elementen nog in ontwikkeling zijn, zoals de standaardmethode en vereenvoudigde standaardmethode voor EVE en NII, en de actualisering van de richtsnoeren van renterisico, geven de concept-ITS duidelijkheid hoe instellingen desondanks aan hun verplichtingen uit hoofde van artikel 448 kunnen voldoen. Tegelijkertijd zijn de voorstellen zo ontwikkelt, dat bij de volledige implementatie van de Bazel standaarden, eventuele aanpassingen van de openbaarmaking zo gering mogelijk zullen zijn.

De consultatieperiode loopt tot 30 augustus 2021. Daarnaast organiseert de EBA op 30 juni 2021, 11:00-12:30, een openbare hoorzitting. Aanmelden kan via deze link.

Ontdek gerelateerde artikelen