Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

CORONA - DNB geeft zorgverzekeraars tijdens coronacrisis ruimte voor liquiditeitssteun aan zorgaanbieders

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 20 april 2020

Zorgverzekeraars bieden uit hoofde van hun zorgplicht ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, financiële ondersteuning tijdens de coronapandemie. Zo voorzien ze onder meer de aanbieders in de zorgbasisinfrastructuur, zoals ziekenhuizen, in extra bevoorschotting voor coronazorgkosten, en ter compensatie voor omzetderving door uitstel van reguliere planbare zorg. Extra bevoorschotting leidt onder het regelgevend kader Solvency II tot een tijdelijke verhoging van de kapitaaleis van zorgverzekeraars en daling van de solvabiliteit. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft DNB gevraagd hoe hiermee om te gaan.

DNB heeft richting ZN verduidelijkt dat de aanwezige financiële buffers boven de wettelijk vereiste kapitaaleis (SCR), in deze coronapandemie ingezet kunnen worden. Bij zorgverzekeraars die hun solvabiliteit tijdelijk zien dalen tot onder hun eigen interne streefnorm, houdt DNB rekening met de verwachte tijdelijke duur van deze uitzonderlijke situatie. Zo zal DNB geen acute herstelmaatregelen verlangen op basis van het eigen kapitaalbeleid van de verzekeraar, mits deze daling tot onder de streefnorm het gevolg is van de tijdelijke extra bevoorschotting en als geen onderschrijding dreigt van de SCR.

Versie 1 -

Brief DNB aan ZN inz. coronacrisis

278KB PDF
Download Brief DNB aan ZN inz. coronacrisis

Ontdek gerelateerde artikelen