Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB geeft in 2020 per saldo eurobankbiljetten uit

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 maart 2021

Een vrouw koopt iets met contant geld bij een kraam

DNB verwerkt sinds het uitbreken van de coronacrisis veel minder bankbiljetten dan gebruikelijk. De inname van bankbiljetten is zelfs zo sterk gedaald dat DNB voor het eerst sinds 2002 meer bankbiljetten uitgeeft dan dat zij inneemt.

Mogelijke verklaringen zijn het stilgevallen toerisme, de sluiting van winkels en het oppotten van contant geld. Of het vertrouwde patroon van een jaarlijkse negatieve netto uitgifte weer terugkomt, is sterk afhankelijk van het herstel na de pandemie.

Netto uitgifte van bankbiljetten bij DNB

Figuur 1 – In 2020 gaf DNB meer biljetten uit dan werden ontvangen

Verminderd internationaal toerisme leidt tot minder instroom van bankbiljetten

Toeristisch en zakelijk verkeer naar Nederland zorgen doorgaans voor een netto instroom van eurobankbiljetten. Door corona is het aantal buitenlandse toeristen in 2020 met 65% afgenomen. Daarmee is ook de instroom van bankbiljetten grotendeels gestagneerd.

Minder contant geld opnamen voor aankopen aan de kassa

Consumenten namen in 2020 minder contant geld op en gebruikten ook minder van het opgenomen contante geld voor aankopen aan de kassa. Hoewel het gemiddelde opnamebedrag met 23 euro toenam, was het totaal opgenomen bedrag aan contant geld in 2020 27% lager dan in 2019. De ontvangsten van contant geld bij winkels en de retourstromen vanuit deze winkels naar banken zijn echter nog sterker afgenomen. De totale waarde van contant geld dat voornamelijk door winkels wordt afgestort, was in 2020 34% lager dan in 2019.

Mogelijk meer contant geld opgepot

Het “oppotten” van eurobankbiljetten heeft zich tijdens corona in het hele eurogebied (en ook daarbuiten) voorgedaan en leidde tot een grote toename in netto uitgifte. In Nederland zijn het vooral aan Covid-19 gerelateerde redenen geweest om contant geld op te potten, zoals het tijdelijk niet willen of kunnen uitgeven van contant geld.

Ontdek gerelateerde artikelen