Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB handhaaft contracyclische kapitaalbuffer op 0 procent – juni 2020

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 19 juni 2020

Grafiek 1: De credit gap voor Nederland

Grafiek 1: De credit gap voor Nederland afbeelding 1
Grafiek 1: De credit gap voor Nederland afbeelding 2

*Gebaseerd op cijferreeks van 1960 K1 t/m 2019 K4.

De trend is berekend op basis van een HP-filter. Het buffer-ijkpunt is een mechanische vertaling van de credit gap in een bufferopslag. Zie voor berekening ESRB (2014), Recommendation on guidance for setting countercyclical buffer rates, ESRB/2014/1. Bron: CBS, DNB

Tabel 1: Indicatoren kredietcondities

Tabel 1: Indicatoren kredietcondities

Bron: CBS, BIS, IPD, DNB. De cijfers zijn in procenten, behalve wanneer anders aangegeven. Bp = basispunten

1) Het verschil tussen a) de ratio van leningen van de niet-financiële private sector en het bbp van Nederland en b) de langetermijntrend van deze ratio, zoals berekend in ESRB (2014), Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, threshold identification and calibration options, Occasional Paper No. 5.

2) De ratio van de het hypotheekbedrag en de waarde van de woning, ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Starters zijn gedefinieerd als personen jonger dan 30 jaar ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Schatting door DNB op basis van een steekproef van Nederlandse hypotheken.

3) De ratio van de het hypotheekbedrag en het inkomen van de lener, ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Starters zijn gedefinieerd als personen jonger dan 30 jaar ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Schatting door DNB op basis van een steekproef van Nederlandse hypotheken.

Ontdek gerelateerde artikelen