Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 150.000,- aan de heer J.S. Jacobs, wegens feitelijk leidinggeven aan een overtreding door Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 10 oktober 2012

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 augustus 2012 een bestuurlijke boete van EUR 150.000,- opgelegd aan de heer J.S. Jacobs, wonende te Soest vanwege het feitelijk leidinggeven aan het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank door Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V. (HVO 2), gevestigd te Amersfoort.

Overtreding 
DNB heeft vastgesteld dat HVO 2 in ieder geval vanaf 30 september 2009 door middel van uitgifte van obligaties opvorderbare gelden heeft aangetrokken buiten besloten kring en van andere dan professionele marktpartijen. Vervolgens zijn die gelden over de periode van 30 september 2009 tot 18 november 2009 voor eigen rekening van HVO 2 uitgezet naar vastgoed-c.v.’s die in die periode niet tot hetzelfde concern behoorden als HVO 2. HVO 2 is niet in het bezit en is ook niet in het bezit geweest van een door DNB verstrekte vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank.

Gelet hierop stelt DNB vast dat HVO 2 in de periode van 30 september 2009 tot en met heden artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden. Naar het oordeel van DNB heeft de heer J.S. Jacobs feitelijk leiding gegeven aan deze overtreding. 

Boetehoogte
Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB  in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van de heer Jacobs. 

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

10 augustus 2012

 

Bezwaar ingesteld

17 augustus 2012

 

Beslissing op bezwaar

21 december 2012  

Ongegrond

Beroep ingesteld

29 januari 2013

 

Uitkomst beroep

23 januari 2014

Ongegrond

Hoger beroep ingesteld  

5 maart 2014

 

Uitkomst hoger beroep 

20 mei 2016

Ongegrond

Door de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven is het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete onherroepelijk geworden. Het besluit van DNB kan derhalve niet langer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 150.000,- aan de heer J.S. Jacobs

1,3MB PDF
Download DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 150.000,- aan de heer J.S. Jacobs

Ontdek gerelateerde artikelen