Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een last onder dwangsom op aan een beheerder van een beleggingsinstelling

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 23 februari 2017

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 30 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de beheerder van een beleggingstelling vanwege het niet tijdig aanleveren van de halfjaarlijkse beheerdersrapportage.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat de beheerder artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat de beheerder niet tijdig de beheerdersrapportage over de eerste helft van 2016 aan DNB heeft verstrekt.

Last onder dwangsom

DNB heeft de beheerder op 30 augustus 2016 de last onder dwangsom opgelegd om binnen twee weken na dagtekening van de beschikking de beheerdersrapportage over de eerste helft van 2016 te verstrekken. DNB heeft op 1 september 2016 de halfjaarlijkse beheerdersrapportage van de beheerder ontvangen. Dit betekent dat de beheerder tijdig aan de last heeft voldaan en geen dwangsom heeft verbeurd. De beheerder heeft geen bezwaar aangetekend tegen de opgelegde last onder dwangsom, waardoor de last onder dwangsom inmiddels onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder de last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke en tot de beheerder herleidbare gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Ontdek gerelateerde artikelen