Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt last onder dwangsom op aan KMU Verzekeringen N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 23 januari 2018

Entree DNB Toorop gebouw

DNB legt een last onder dwangsom op aan KMU Verzekeringen N.V. wegens niet tijdig rapporteren.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 juni 2017 een last onder dwangsom opgelegd aan verzekeraar KMU Verzekeringen N.V. (KMU) voor het niet tijdig indienen van de Solvency II jaarstaten bij DNB. KMU heeft op 11 juli 2017 aan de rapportageverplichting voldaan.

Last onder dwangsom

DNB heeft KMU op 29 juni 2017 de last onder dwangsom opgelegd om binnen twee weken na dagtekening van de beschikking de Solvency II jaarstaten over het boekjaar 2016 te verstrekken. DNB heeft op 11 juli 2017 de Solvency II jaarstaten van KMU ontvangen. Dit betekent dat KMU tijdig aan de last heeft voldaan en geen dwangsommen heeft verbeurd.

KMU heeft geen bezwaar aangetekend tegen de opgelegde last onder dwangsom, waardoor de last onder dwangsom inmiddels onherroepelijk is geworden.

Lees hier de volledige last onder dwangsom, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking last onder dwangsom KMU 29 juni 2017

105KB PDF
Download Beschikking last onder dwangsom KMU 29 juni 2017

Ontdek gerelateerde artikelen