Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Bestuurlijke boete voor GSM A.G. B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 09 september 2013

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 mei 2013 een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd aan GSM A.G. B.V. (hierna: GSM), gevestigd te Breda, vanwege het zonder vergunning van DNB uitoefenen van het bedrijf van bank. De termijn voor het indienen van bezwaar is inmiddels verstreken zonder dat er bezwaar is ingediend. De opgelegde bestuurlijke boete is hierdoor onherroepelijk geworden.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat GSM in ieder geval vanaf 21 oktober 2008 tot en met 29 juni 2010 door middel van de uitgifte van obligaties opvorderbare gelden heeft aangetrokken buiten besloten kring en van andere dan professionele marktpartijen. Vervolgens zijn die gelden over de periode van 27 januari 2009 tot en met 6 augustus 2009 voor eigen rekening van GSM uitgezet naar een vastgoed-A.G. De gelden zijn voor zover DNB bekend tot op heden nog niet terugbetaald. GSM is niet in het bezit en is ook niet in het bezit geweest van een door DNB verstrekte vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank.

Gelet hierop stelt DNB vast dat GSM in de periode van 27 januari 2009 tot en met heden artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden.

Boetehoogte

De boetehoogte voor overtreding van dit wetsartikel zoals deze gold ten tijde van de aanvang van de overtreding is EUR 96.000,-. De toezichthouder kan het bedrag van de boete lager stellen indien het bedrag van de boete in een bepaald geval onevenredig hoog is.

Bestuurlijke boete voor GSM A.G. B.V.

270KB PDF
Download Bestuurlijke boete voor GSM A.G. B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen