Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie Beschikking Nana's Artifacts

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 01 november 2013

DNB Toorop aan het water

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 10.000,- aan mevrouw Konadu handelend onder de naam Nana’s Artifacts, wegens het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 24 oktober 2013 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan mevrouw Konadu, wonende te Amsterdam vanwege het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit haar onderneming Nana’s Artifacts, gevestigd te Amsterdam. 
 
Overtreding 
DNB heeft vastgesteld dat mevrouw Konadu in ieder geval vanaf 3december 2011 tot en met 2 januari 2013 werkzaam is geweest als illegaal betaaldienstverlener door het zonder vergunning verrichten van geldtransfers naar Ghana. Gelet hierop stelt DNB vast dat mevrouw Konadu in de periode van 3 december 2011 tot en met 2 januari 2013 artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden. 
 
Boetehoogte
Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van mevrouw Konadu. 
 
Het besluit van DNB kan door de belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. 
 
  
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Publicatie Beschikking Nana's Artifacts

319KB PDF
Download Publicatie Beschikking Nana's Artifacts

Ontdek gerelateerde artikelen