Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB bevestigt opleggen boete van 22,8 miljoen aan Delta Lloyd

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 22 december 2014

DNB Toorop aan het water

DNB heeft kennisgenomen van het persbericht van ‎Delta Lloyd dat op maandag 22 december voorbeurs is gepubliceerd.

DNB bevestigt dat DNB een boete ter hoogte van 22,8 miljoen euro heeft opgelegd aan Delta Lloyd n.a.v. onderzoek naar de bedrijfsvoering, nadat Delta Lloyd op basis van vertrouwelijke informatie transacties heeft uitgevoerd, waarbij financieel voordeel is behaald. Ook bevestigt DNB - zoals in het persbericht staat- dat zij een aanwijzing tot heenzending van de CFO van Delta Lloyd heeft opgelegd.

Tegen deze besluiten kunnen rechtsmiddelen worden ingesteld.

DNB zal het boetebesluit zo spoedig mogelijk als wettelijk is toegestaan openbaar maken. De wet biedt echter mogelijkheden om via de rechter publicatie van een boetebesluit voorlopig tegen te houden. Zolang de rechter hierover geen beslissing heeft genomen en publicatie toelaatbaar acht kan DNB een boetebesluit niet openbaar maken en hierover geen inhoudelijke mededelingen doen. Over de aanwijzing tot heenzending van de CFO van Delta Lloyd kan DNB geen verdere toelichting geven omdat DNB over individuele bestuurders geen mededelingen kan doen.

Noot voor de media:
Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Martijn Pols, perswoordvoerder DNB via 06 52496432

Ontdek gerelateerde artikelen