Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt bestuurlijke boete op aan Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 06 november 2014

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 29 oktober 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 17.500,- aan Stichting Pensioenfonds Consumentenbond, gevestigd te Den Haag, vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Stichting Pensioenfonds Consumentenbond artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de jaarstaten – de bijbehorende accountantsverklaring en de bestuursverklaring en de verklaring van de actuaris – over het boekjaar 2013 niet tijdig bij DNB zijn ingediend. 

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond.

Lees hier de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

120KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Ontdek gerelateerde artikelen