Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt boete op aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 22 september 2014

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 september 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 22.500,- aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO, gevestigd te Bussum, vanwege het overtreden van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de rapportage Z-score over het eerste kwartaal van 2014 niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB is ingediend.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis). Lees hieronder de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO

93KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO

Ontdek gerelateerde artikelen